A MATARKA bemutatásaKeresési útmutatóExportálás fájlbaCikkmásolat-kérés

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők ill. az egyes számok külön-külön böngészhetők. A gyarapodás egyrészt kézi adatbevitellel történik, másrészt digitális formában már rendelkezésre álló adatok konvertálásával.
1. A legalapvetőbb feldolgozási mód: kézi bevitel a lapszámok kézbevételével. Ezt a feldolgozást a MATARKA-t építő több mint 30 könyvtár munkatársai végzik. A könyvtárak saját maguk döntik el, hogy mely folyóiratokat dolgozzák fel.
2. Folyóirat szerkesztőségek vagy önkéntes magánszemélyek küldik a tartalomjegyzékeket egy adott, konvertálásra alkalmas formátumban.
3. Folyamatos adatátvétel történik az Elektronikus Periodika Archívumból, az Akadémiai Kiadótól és különböző folyóiratok honlapjairól.

Szívesen fogadunk önkénteseket folyóirat tartalomjegyzékek feldolgozására !

A feldolgozott adatok

Szerzők és közreműködők:a cikkek írói, a rovatok gondozói, az ismertetők, bevezetők szerzői, a szemlék összeállítói. Max. 11 név megengedett, a nevek előtt nem szerepelnek a dr., ifj. stb. megjelölések, a nem magyar nevek hátravetve kerülnek be, pl. Smith, Peter.
Rovat:a rovat megnevezése.
Cím: a cikkek és minden egyéb írás címe. Ha a cikk idegen nyelvű, akkor az idegen nyelvű cím és esetleg a magyar nyelvű cím is szerepel.
Oldalszám: a cikk kezdő oldala - befejező oldala. Nem kézi bevitelnél gyakori, hogy csak a kezdő oldalszám szerepel.
Teljes szöveg:ugrópont (link) arra az internet oldalra, ahol a cikk teljes szövege megtalálható (ha van ilyen).
Fájlformátum:a teljes szöveg fájlformátuma, pl. HTML vagy PDF.


Keresési útmutató

Csonkolás, maszkolás
A keresésnél néhány szó vagy kifejezés különböző végződéssel előforduló alakja is megfelelhet számunkra (kereskedelem, kereskedelme, kereskedelmi, stb.). A kezdő karaktersort követő végződést ilyen esetben csonkolhatjuk % vagy * jellel (pl. keresked% vagy keresked*).
Maszkolást abban az esetben alkalmazunk, ha egy karaktersor közepén levő karaktert szeretnénk helyettesíteni, pl. mert különböző helyesírással is előfordulhat (pl. idegen eredetű szavaknál), vagy két, egymástól alig különböző szóra is szeretnénk keresni (pl. makro, mikro). A MATARKA-ban a maszkolás egy vagy több karaktert is helyettesíthet (pl. tan*ás keresésnél eredményként kapott találatok: tanítás, tanulás, tanácsadás, tanácskozás stb.).

Ékezettel vagy anélkül?
Az adatbázisban lehet ékezet nélkül is keresni, ebben az esetben természetesen bővebb találati halmazt kapunk.
Pl.:
Keresőszó: kerék
Eredmény: a címben a kerék szót tartalmazó cikkek
Keresőszó: kerek
Eredmény: a címben a kerek, kerék, kérek szavakat tartalmazó cikkek

Ha a keresett név vagy szó speciális karaktert is tartalmaz (pl. ) használjuk helyette a latin ábécé megfelelő betűjét, és hagyjuk el az ékezeteket. Pl.: Bańczerowski helyett Banczerowski, siècle helyett siecle

Egyszerű keresés Haladó keresés Böngészés Folyóiratok

Két keresés áll rendelkezésre az egyszerű keresésen belül:

1. Gyors keresés:
Maximum öt szó írható be a kereső mezőbe, a szavak között ÉS kapcsolat alapján történik a keresés, tehát csak akkor van találat, ha minden egyes megadott szóra van találat.
A kapott találati halmaz később szűkíthető.
A keresés a szerzők neve és a cikkek címei között is megtörténik, de a teljes megadott kifejezést keressük mindkét helyen.
Pl.: Kasza Ferenc olyan cikkeit keressük, amelyek címében szerepel a "tüzesfejű királyka" kifejezés
Keresőszó: Kasza Ferenc
Eredmény: 1 találat szerző nevek között, 0 találat cikk címek között, összesen 40 db cikk
Keresőszó: tüzesfejű királyka
Eredmény: 0 találat szerző nevek között, 8 találat cikk címek között, összesen 8 db cikk
Keresőszó: Kasza tüzesfejű - Eredménytelen keresés!
Ha csak bizonyos szerző(k) cikkei között kívánunk keresni, célszerűbb az egyszerű keresés másik, alábbi módját használni.

2. Keresés:
Négy beviteli mező használható. Mindegyik beviteli mezőben megadható egy vagy több szó, melyek automatikusan ÉS kapcsolatban állnak egymással. Ezen kívül a négy beviteli mező is ÉS kapcsolatban áll egymással, vagyis a keletkezett találati halmazok metszete adja a végleges találati halmazt.
Nem kötelező mindegyik beviteli mezőt kitölteni.

Szerző és További szerző mezők: egy beviteli mezőbe csak egy név kerüljön, a vezetéknévvel kezdődően. Nem szükséges a teljes név begépelése, a csonkolás automatikusan történik, pl. a 'Kor' keresőszó az összes Kor-ral kezdődő nevű szerzőt megtalálja. Akkor ajánlatos a keresztnév bevitele is, ha gyakori a vezetéknév, pl. Kovács, hogy a találati halmaz ne legyen feleslegesen nagy. Maszkolás is használható.
Példák szerzőnévre: Kovács József, Varga At, Vr, Somogy*i
Keresőszó: kovács józs
Eredmény: Kovács József, Kovács Józsefné

Cikk címe - kulcsszavak: a címekben szereplő szavak. A csonkolást jelezni kell a szó végén. Maszkolás is használható.
Példák kulcsszavakra: áramlás, áramlás%, minőség, minőségbiz%, könyvtár%, tan*ás, stb.
Keresőszó: bagoly% vizsgálat%
Eredmény: bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübn.) gradációja közötti összefüggések vizsgálata; bagolyköpetek vizsgálata; bagyolyköpet-vizsgálatok; bagolyköpet vizsgálati

Cikk címe - részlet: Egy kifejezés a címből, vagyis a szavak szorosan egymás mellett állnak a megadott sorrendben. Elől és hátul automatikus csonkolás történik, ezért azt nem szükséges jelölni.
Példák címrészletre: társadalom fejlődésének, uniós csatlakoz, Magyar Gyógyszerész Kamara, ipari park
Keresőszó: bagoly
Eredmény: gyöngybagoly; fülesbagoly; bagolylepke

Maszkolás is használható.
Keresőszó: bagoly%vizsgálat
Eredmény: bagolyköpetek vizsgálata; bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübn.) gradációja közötti összefüggések vizsgálata; macskabagoly (Strix aluco) időszakos pele-preferenciájának vizsgálata

Szűkítési lehetőségek

Idő: a kiválasztott évszámtól kezdve jelennek meg a találatok.
Szakterület: csak az adott szakterülethez hozzárendelt folyóiratok címei kerülnek bele a találati halmazokba.
Folyóirat: csak a kiválasztott folyóirat címei kerülnek bele a találati halmazba.
Csak teljes szöveggel elérhető cikkek: Csak teljes szövegre mutató ugróponttal rendelkező találatok jelennek meg. A cikkek kb. 5 %-hoz tartozik teljes szövegre mutató ugrópont.
Csak az EPA-ban archivált cikkek: Csak az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archivum szolgáltatásában archivált folyóiratok teljes szöveges cikkeire mutató ugrópontokkal rendelkező találatok jelennek meg.

Az egyes szűkítési lehetőségek értelemszerűen együtt is alkalmazhatók.
Természetesen egy műszaki folyóirat és a társadalomtudományok szakterület együttes kiválasztása nem eredményez találatot.
A nagy és kis betűk megkülönböztetése nem szükséges.

Haladó keresés Egyszerű keresés Böngészés Folyóiratok

Öt beviteli mező áll rendelkezésre, de egy beviteli mezőbe több szó is írható. Utóbbi esetben a beírt szavak között automatikusan ÉS kapcsolat szerint történik majd a keresés.
Az öt beviteli mezőbe beírt kifejezések között lehet ÉS, VAGY, NEM (AND, OR, NOT) kapcsolatot létrehozni, valamint mind az öt beviteli mező esetén meg lehet határozni, hogy hol történjen a keresés: a szerzők neve, a címkulcsszavak között vagy pedig cím részletre keressen a program.
Bármelyik beviteli mező üresen hagyható. A keresés a beviteli mezők sorrendjében halad, és a keresés közben létrejött ideiglenes találati halmazokat szűkíti vagy bővíti tovább a sorrendben következő beviteli mezőbe írt kereső kifejezés alapján.
csonkolás és maszkolás itt is használható. Szűkítési lehetőségek

Idő: a kiválasztott évszámtól kezdve jelennek meg a találatok.
Szakterület: csak az adott szakterülethez hozzárendelt folyóiratok címei kerülnek bele a találati halmazokba.
Folyóirat: csak a kiválasztott folyóirat címei kerülnek bele a találati halmazba.
Csak teljes szöveggel elérhető cikkek: Csak teljes szövegre mutató ugróponttal rendelkező találatok jelennek meg. A cikkek kb. 5 %-hoz tartozik teljes szövegre mutató ugrópont.
Csak az EPA-ban archivált cikkek: Csak az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archivum szolgáltatásában archivált folyóiratok teljes szöveges cikkeire mutató ugrópontokkal rendelkező találatok jelennek meg.

Az egyes szűkítési lehetőségek értelemszerűen együtt is alkalmazhatók.
Természetesen egy műszaki folyóirat és a társadalomtudományok szakterület együttes kiválasztása nem eredményez találatot.
A nagy és kis betűk megkülönböztetése nem szükséges.

Böngészés Egyszerű keresés Haladó keresés Folyóiratok

Az adatbázisban szereplő szerzőnevek és a címkulcsszavak között böngészni is lehet, így az egymáshoz hasonló kereső szavak közül kiválasztható a legmegfelelőbb alak.

Szerzőnév:
A keresésnél leírtak érvényesek itt is, azzal a kivétellel, hogy csonkolás egyáltalán nem szükséges.
A Korb keresőszó megjeleníti a szerzőnév index összes Korb-ral kezdődő nevét (pl. Korbanits András, Korbely Attila, Korbuly Dezső, Korbuly Emese, Korbuly János, Korbuly László, stb.).

Cikk címe:
A Korsz keresőszó megjeleníti a címkulcsszó index összes Korsz-sal kezdődő szavát (pl. korszak, korszaka, korszakainak, korszakalkotók).
Egy betű bevitele vagy túl sok találatot eredményező keresőszó esetén hibaüzenet jelenik meg és a keresés megismétlendő.

Szűkítési lehetőség:

Idő: a kiválasztott évszámtól kezdve jelennek meg a találatok.

A nagy és kis betűk megkülönböztetése nem szükséges.

Folyóiratok Egyszerű keresés Haladó keresés Böngészés

A folyóiratra kattintva megjelenik a feldolgozott évfolyamok és számok listája, majd a kívánt számot kiválasztva maga a tartalomjegyzék.
A folyóiratok teljes listával ABC sorrendben jeleníthetők meg, illetve kezdőbetűjük vagy szakterületek szerint (az ETO figyelembevételével) csoportosítva.
Ezen kívül keresni lehet a folyóiratok címének betűrendes listájában, a beviteli mezőben azt az első pár karaktert vagy szót kell beírni, amivel a keresett folyóirat címe kezdődik.

Csak könyvtárosoknak! A tartalomjegyzékek megjelenése után lehetőség van a kiválasztott cikkek MARC formátumú adatainak letöltésére.

Mi az a MARC?
A MARC a könyvtárak számítógépes katalógusaiban használatos formátum. A MATARKA által készített MARC formátum a cikkek bibliográfiai adatait tartalmazza. Nem teljes szöveg!Exportálás fájlba

Export listába

Ha egyszerű bibliográfiai listát szeretnénk készíteni, akkor a lista gombot kérjük. A lépések:

1. A szokásos keresést elvégezzük a MATARKA adatbázisban és a találatokat kosárba mentjük.
2. A lista formátumot kérjük.
3. A lista megjelenik.
Export szövegfájlba

Ha a találati listát szövegfájlba szeretnénk elmenteni, akkor a TXT gombot kérjük. A lépések:

1. A szokásos keresést elvégezzük a MATARKA adatbázisban és a találatokat kosárba mentjük.
2. TXT lista formátumot kérjük.3. A fájlt le kell mentenünk, a MATARKA a nyomtatolista.txt fájlnevet ajánlja fel.
4. Az elkészült nyomtatolista.txt így néz ki:Export XML formátumba


Ha a találati listát XML formátumban szeretnénk elkészíteni, akkor az XML gombot kérjük. A lépések:

1. A szokásos keresést elvégezzük a MATARKA adatbázisban és a találatokat kosárba mentjük.
2. XML formátumot kérjük.
3. A fájlt megnyithatjuk vagy lementhetjük, a MATARKA a lista.xml fájlnevet ajánlja fel.
4. Az elkészült lista.xml így néz ki:
Export RefWorks-be

A RefWorks kutatók, könyvtárosok számára kifejlesztett online segédeszköz, amely az információk gyűjtésében, rendezésében, tárolásában, idézetek és bibliográfiák létrehozásában nyújt segítséget.

A használat nagyon egyszerű azok számára, akik rendelkeznek RefWorks lehetőséggel, ugyanis a szolgáltatás nem ingyenes. www.refworks.com


1. A szokásos keresést elvégezzük a MATARKA adatbázisban és a találatokat kosárba mentjük.2. Kiexportáljuk RefWork formátumba a megfelelő gombra kattintással.3. Megjelennek a rekordok, legalul az Export to Refworks gombra kattintva kész is vagyunk.4. Megnyílik a Refworks alkalmazás a gépen és az átemelt rekordok benne vannak.
Találatok átvétele a ZOTERO-ba

A Zotero egyszerű és ingyenes Firefox kiegészítő, amely kutatási források gyűjtését, kezelését és hivatkozását teszi lehetővé.
A Zotero a Firefox böngészőben fut, így azt futtatni kell ahhoz, hogy a Zoterot használhassuk.

A MATARKA találatainak átemelése Zoteroba igen egyszerű, az alábbi lépések szükségesek.

1. A szokásos keresés elvégzése a MATARKA adatbázisban és a találatok mentése kosárba:
2. Amint a kosár megjelenik, válasszuk a RIS gombot:
3. A fájlt mentsük le, a MATARKA a lista.ris fájlnevet ajánlja fel.
4. A Zoterot nyissuk meg és a műveletek közül kérjük az importálást.
5. A Zotero átemeli a lista elemeit.Cikkmásolat-kérés
A cikkek kiválasztása és kosárba gyűjtése után a Cikkmásolat megrendelés gombra kell kattintani. Ekkor elolvashatók az OSZK teljesítésre vonatkozó feltételei, és ki kell töltenie egy űrlapot, ahol a saját adatokat:
név, cím e-mail, telefonszám
és a cikkmásolatok milyenségére vonatkozó adatokat:
átvétel módja (személyesen, postai utánvéttel), másolat módja (fénymásolat, digitális másolat CD-n, fotómásolat), felbontás (300 dpi), formátum (PDF, JPEG, TIFF), másolat színe (fekete-fehér, színes), másolat tartalma (csak szöveg, szöveg és illusztrációk is), másolat mérete (A/4 kicsinyítve, A/3 eredeti méret) oldalbeállítás (egy oldalas, két oldalas) kell megadni.Lehetőség van még megjegyzés tételére az erre szolgáló rovatban.

Az űrlap kitöltése után a Tovább gombra kattintva megjelennek a felhasználó adatai a kért cikkekkel, amely alatt az alábbi szöveg olvasható:

Az "Elolvastam és elfogadom a feltételeket" szöveg melletti négyzet kipipálása egyenértékű az itt olvasható "Megbízási nyilatkozat" elfogadásával. A négyzet kipipálása és a Rendel gomb megnyomása után megjelenik még egy oldal az alábbi üzenettel:

Rendelésének száma: xxxx Kérését sikeresen elküldtük. Hamarosan e-mailben fogjuk kérni a rendelés megerősítését.

A megadott e-mail címre automatikusan elmegy a beígért üzenetet, melyben a megrendelőt arra kéri, hogy erősítse meg a megrendelését az email visszaküldésével. Ebből kiderül, hogy kérését valóban megfontolta-e.

A megerősítést tartalmazó e-mailt a matarka@uni-miskolc.hu ismét megkapja, ezúttal már az Országos Széchényi Könyvtár Olvasó- és Tájékoztató Szolgálatának Reprográfiai csoportja is (matarka@oszk.hu) és ettől a pillanattól kezdve az ő munkájuk kezdődik el, a MATARKA közvetítése véget ér.

A reprográfiai szolgáltatásról tájékoztató, árak itt olvashatók el.

MEGBÍZÁSI NYILATKOZAT

Alulírott XY megbízom az Országos Széchényi Könyvtár munkatársát, hogy a Szerzői Jogi Törvény alapján, kizárólag tudományos kutatáshoz, illetve egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából számomra a megjelölt dokumentum részleteiről, cikkről fizikai adathordozóra, illetve papíralapú nyomtatásra digitális másolatot készítsen.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem a papíralapú, sem a digitális másolatot nyilvános közlés céljából - a szerző illetve a jogutód külön engedélye nélkül - nem használom fel, harmadik személy részére át nem adom, további másolatokat más személy részére nem készítek, és annak tartalmán nem változtatok. Másodlagos közlés esetén hivatkozásként annak forrását megjelölöm.

Vissza a lap tetejére