MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Történelmi tár : 1. sorozatRSSrss logo

Megjegyzés: Magyar történelmi tár : 3. sorozat címmel könyvsorozatként jelenik meg 1914-től
Előzmény:
Folytatás:

19. évf. 1. sz. / 1896
Mi az a MARC?A MARC a könyvtárak számítógépes katalógusaiban használatos formátum. A MATARKA által készített MARC formátum a cikkek bibliográfiai adatait tartalmazza. Nem teljes szöveg!

Jelölje ki az összes kívánt cikket !


Thaly Kálmán: Trencsényvári napló a kuruczvilágból, 1704
1-24
Thallóczy Lajos - Caraffa, Antonio: Caraffa levelezése Dietrichstein herczeggel : a hg. Dietrichstein-féle nikolsburgi levéltárból : 2. és befejező közlemény
25-44
Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt : 4. és befejező közlemény
45-62
Komáromy András: A báró Perényi család levéltárából : 3. közlemény
63-84
Kemény Lajos, ifj.: Tanuvallatások Heraklidesz Jakab megöletése ügyében : tanuvallomások
85-100
Veress Endre: Nádasdy Ferencz oratio-ja az ország négy rendjéhez, 1668
101-112
Révész Kálmán: Kassai események Bethlen első támadásakor, 1619. szeptember 3-10
113-120
MűVELőDéSTöRTéNETI ADATOK
Kanyaró Ferenc: A Brassai-kódex históriás énekei
121-136
Merényi Lajos: Oláh Miklós végrendelete
136-159
Mihalik József: Kassa város 1556. évi számadás könyve
160-171
Áldásy Antal: Tököli Miklósné, Jakusith Zsuzsánna ellen indított boszorkány perben fölvett jegyzőkönyv, 1662
171-175
Récsey Viktor: Az esztergomi csizmadia-czéh szabályzata 1473-ból
175-179
VEGYES KöZLéSEK
Lindner Gusztáv: Kolozsvár városának legrégibb ezidőszerint ismeretes statutuma 1513-ból
180-184
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : egy 1562-iki perirat
185-187
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : kőmívesek árszabálya, 1627. aug. 25
187-189
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : Szenczi Molnár Albert életéhez, 1626. jul. 5
189
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : Szentiványi Márton censori diplomája, 1688
190-191
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : a kassai városházi freskók, 1780
191-192