MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Magyar nyelvőrRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
Elektronikus Periodika Archívum - 1999/1. számtól 

135. évf. 3. sz. / 2011
Mi az a MARC?A MARC a könyvtárak számítógépes katalógusaiban használatos formátum. A MATARKA által készített MARC formátum a cikkek bibliográfiai adatait tartalmazza. Nem teljes szöveg!

Jelölje ki az összes kívánt cikket !


Bańczerowski Janusz: Az információk fontosságát jelző metatextémák
[Teljes szöveg (PDF)]
261-273
Bölcskei Andrea: A szabványügy és a magyar nyelv
[Teljes szöveg (PDF)]
274-285
NYELV éS STíLUS
Simon Gábor: Referenciális állványzatépítés-a rím pragmatikai motiváltságáról
[Teljes szöveg (PDF)]
286-312
Kiss Margit - Tüskés Gábor: A Mikes-szótár. Kutatási beszámoló
[Teljes szöveg (PDF)]
313-322
A NYELVTUDOMáNY MűHELYéBőL
Horváth László: Történeti korpuszvizsgálat a hangrendi illeszkedés köréből
[Teljes szöveg (PDF)]
324-339
Bodányi Ákos: Ami az x-et illeti szerkezetek tulajdonságairól
[Teljes szöveg (PDF)]
339-348
Hargitai Evelin: "Én ilyen luzofónius magyar beszélek." A magyarországi portugál ajkú diaszpóra nyelvhasználatáról
[Teljes szöveg (PDF)]
349-362
SZó- éS SZóLáSMAGYARáZATOK
Rácz János: Gyümölcsneveinkhez I.
[Teljes szöveg (PDF)]
363-379
SZEMLE
Slíz Mariann: Farkas Tamás-Kozma István (szerk.) : A családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban
[Teljes szöveg (PDF)]
380-384
Pethő József: Tolcsvai Nagy Gábor : Kognitív szemantika
[Teljes szöveg (PDF)]
384-390
Pethő József: Szikszainé Nagy Irma : Stíluselemzés-stílusértékelés-stílusművelés
[Teljes szöveg (PDF)]
390-392