MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Budapesti szemle (1857-1869)RSSrss logo

Új folyam indulása: 1865. Szerk. Csengery Antal, Lónyay Menyhért
Előzmény:
Folytatás:
11. évf. Új f., 9. köt., 28. sz. / 1867


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Pauler Gyula: Zrini Miklós és Montecuccoli Raymond
3-40
 
Duka Tivadar: Alsó-Bengál, physikai és éghajlati tekintetben
41-55
 
Győry Vilmos: Az élet szeretete és halál a drámában : Saint Marc Girardin után
56-72
 
Akin Károly: Az elektricitás eredetéről
73-79
MAGYAR TUD. AKADÉMIA
 
[Osztályülések] : május-julius
80-106
IRODALMI SZEMLE
 
Deák Farkas: Az újabb szinköltészet Francziaországban : Vaperau nyomán : L' année litteraire par Vaperau. Paris, 1866
107-123
 
Vécsey Tamás: A börtönügy : A börtönügy múltja, elmélete, jelen állása, különös tekintettel Magyarországra. Irták Pulszky Ágost és Tauffer Emil. A magyar kir. tud. egyetem által 1866. évben első díjra érdemesített pályamű. Pest, 1867
124-130
 
Keresztesi krónikája a XVIII. század második feléből : Krónika Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII. század végén. Keresztesi József egykorú eredeti naplója. Pest 1868. Kiadja Ráth Mór
131-133
 
Fábián Gábor: Egy kis polémia a satyra ügyében
133-136