MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Budapesti szemle (1857-1869)RSSrss logo

Új folyam indulása: 1865. Szerk. Csengery Antal, Lónyay Menyhért
Előzmény:
Folytatás:
10. évf. Új f., 4. köt., 12/13. sz. / 1866


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon : 3. közlemény
169-188
 
Botka Tivadar: Jogtörténeti tanúlmányok a magyar vármegyék szervezetéről : 5. közlemény
189-253
 
Barsi József: A népiskola a XIX. században : 2. közlemény, Az elemi oktatás Angliában és főgyarmataiban : Laveleye után
254-287
 
Arany László: Egy angol Erdélyről : Transylvania; its products and its people. By Charles Boner. With maps and illustrations. London, 1865
288-317
 
Wodianer Albert: A kamatláb
318-326
IRODALMI SZEMLE
 
Matlekovits Sándor: Francziaország közgazdasági viszonyai : Frankreich unter Napoleon III. Politisch-ökonomische Skizze von Ph. Geyer. Leipzig, 1865
327-343
 
Gyulai Pál: Flegler Szalay Lászlóról : Erinnerungen an Ladislaus von Szalay und seine Geschichte des ungarischen Reiches. Von Dr. Alexander Flegler. Leipzig, 1866 : 1. közlemény
343-353
 
Memorials and correspondance of Charles James Fox. Ed. by lord John Russel. Vol. IV. = Fox Károly Jakab emlék-jegyzetei és levelezése. KIad. Russel lord. IV-ik kötet
353-356
 
Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika, folytonos tekintettel törvényhozási feladatainkra és társadalmi teendőinkre az anyagi érdekek terén. Irta Kautz Gyula ... 1866
356-359
 
Gyulai Pál: A magyar irodalom és nyelv rövid története. Iskolai és magán használatra. Irta Imre Sándor. Debreczen, 1865
359-367
MAGYAR TUD. AKADÉMIA
 
[Osztályülések] : 1866. február-márczius
368-385