MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Budapesti szemle (1857-1869)RSSrss logo

Új folyam indulása: 1865. Szerk. Csengery Antal, Lónyay Menyhért
Előzmény:
Folytatás:
9. évf. Új f., 3. köt., 10. sz. / 1865


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon : Első könyv, Bölcsészeti előkor : [1. közlemény]
321-357
 
Vámbéry Ármin: A sivatagon
358-365
 
Greguss Gyula: Az újabb természettan iránya
366-379
 
Székely József: Burns : irói jellemrajz Carlyle-tól
380-416
IRODALMI SZEMLE
 
Greguss Ágost: A legújabb franczia szépirodalom
417-421
 
Fabó András: Hidvégi Mikó Ferencz históriája, 1594-1613 : Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya. Pest, 1863. (Második osztály. Irók, 7.)
421-442
 
Matlekovits Sándor: Büntetőjogtan. Irta Dr. Pauler Tivadar. 2 kötet. Pest, 1864 és 1865
442-449
MAGYAR TUD. AKADÉMIA
 
[Osztályülések] : 1865. october, novemberi előadások
450-464
 
Erdélyi János: Feze. (A nagyobb Halotti beszédben. Külön értekezés "A bölcsészet Magyarországon" czimű czikk 323 lapon *) alatt levő jegyzetéhez)
465-470