MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa        
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Confessio : a Magyarországi Református Egyház figyelőjeRSSrss logo
3. évf. 1. sz. / 1981


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Rózsai Tivadar: Keresztyén hittan ma : Katekézis a Debreceni Református Gimnáziumban
[3]-15
 
Bogárdi Szabó István: Megbékél... : [Vers]
15
A VAN ÉS A LEGYEN
 
Egy lépés előre a marxista -keresztyén párbeszéd útján
[16]-19
 
Sulyok Gizella: Szikre hullt szavak : [Vers]
19
 
Visser't Hoof, Willem Adolph - Hatvani Lajos (ford.): Nukleáris mitológia?
[20]-24
ÉVSZÁZADOK FÉNYEI
 
Zsindely Endre: A 16. század lelkivilága és a reformáció
[25]-32
 
Tóth Antal: Protestáló hit és küldetéses vétó : [Mezőtúr]
[33]-40
 
Némethy Sándor: Egy gályarab prédikátor közelről : [Bátorkeszi István]
[41]-50
 
Kádár Ferenc: Úrvacsora : [Vers]
50
 
Kecskeméthy Zoltán: Egy forradalmár 48-as lelkipásztor : Elhangzott Munkácsy Albert emléktáblájának avatása alkalmából Harkányban
[51]-54
 
Matyikó Sebestyén József: Késői felelet : [Vers]
55
 
Bécs Ernő: Gyertyaszentelő : [Vers]
55
 
Tóth Endre: Nagy útra készülök : (Balassi nótájára) : [Vers]
56
 
Mezei Balázs: Deuteronomium : [Vers]
56
 
Csatai Varga László: Forrás : [Vers]
56
SZÉPMÍVESSÉG
 
Nagy Piroska: Gyöngy a homokban
[57]-58
 
Ignácz Rózsa: Darutoll és kutyabőr
[59]-62
 
Rudnai Gábor: Tarpataki vízesés : [Vers]
62
 
Dallos Sándor: Hajnal a mezőn
[63]-66
 
Tóth Sándor: Goethe : [Vers]
66
 
Bosnyák Sándor: A művész nem hazudhat : Beszélgetés Illés Árpád festőművésszel
[67]-74
 
Deme Tamás: Képrögzítések : [Vers]
74
 
Takács Béla: Lelkészábrázolások az eklézsiák pecsétnyomóin
[75]-78
 
Csiszár Árpád: "Én kis rózsa, gyenge morzsa" : Karácsonyi és napfordulói népszokások : (Szatmár-beregi gyűjtés)
[79]-87
 
Vékey Tamás: Hit és új világ : [Vers]
87
 
Harsányi István: Pataki anekdoták : A lokálpatrióta érettségi elnök : Kísértés a Király-hegyen : Harsányi István s az iskolakerti órák : Tolmácsolás pataki diák módra : Vele szülök... : Ernő is van? : Görögóra és szerelem : Dacára... : Rokoni kivételezés : A humor értéke : Nehéz tudomány : Heuréka!
[88]-92
 
Szabó Ede: Negyvenen túl : [Vers]
92
TANÚSÁG
 
Jánossy Imre: A marxisták és a keresztyének együttműködésének néhány fontos hazai dokumentuma
[93]-100
 
Bécs Ernő: Húsvéti üdvözlet : [Vers]
100
 
Budai Balogh Sándor: Bartók Béla és Szabó Dezső egymásról
[101]-104
 
Majsai Tamás: A budapesti Kálvin téri templom alapkövének eredeti szövege
[105]-106
FIGYELŐ
 
Kelemen Sándor: Bibó István és a magyar demokrácia
[107]-116
 
Készül a Szabó Dezső-bibliográfia és -ikonográfia
[117]-118
 
Barcza József - Tóth Béla: A Bethlen-jubileum könyvei : Bethlen Gábor krónikásai. (Összeáll., bev. és jegyz. ell. Makkai László.) [Bp.] 1980. Gondolat... : Mert híven hallgatta a jó mester tanítását... Szerdeli István : Bethlen Gábor 1580-1629. (Bottyán János kép- és szövegválogatása, Fery Antal fametszetei .) ... Bp. 1980. : Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. ... Bp. 1980.
[119]-122
 
Dusicza Ferenc: In memoriam Gabriel Bethlen... : [Imre Lajos grafikusművész fametszetsorozata Bethlen Gábor életéről]
[123]
 
Trócsányi Zsolt: Az orvostörténet nagy örege : Spielmann József: A közjó szolgálatában (Kriterion, Bukarest, 1976. 350 o.)
[124]-125
 
Mezei Balázs: Gyöngyhimnusz : [Vers]
125
 
Dusicza Ferenc: Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben : (Írta: Bruno Corsani - Paolo Ricca. A mű eredeti címe: Pietro e il papato nel dibattito ecumenico odierno; Kiadja a Református Sajtóosztály, Budapest, 1980) : [Könyvismertetés]
[126]-128
 
Szabados György: Nyáridő : [Vers]
128