MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Confessio : a Magyarországi Református Egyház figyelőjeRSSrss logo
25. évf. 3. sz. / 2001


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


MEDITÁCIÓ ÉS IMÁDSÁG
 
Zsengellér József, ifj.: Az élet csodája
3-6
SZÁMADÁS 2001. NÉMETH LÁSZLÓ EMLÉKEZETE ÉS MUNKÁSSÁGA
 
Kovács Zsolt: Németh László katedrája : A Számadás 2001 konferencia elé
6-7
 
Albert Gábor: Találkozásaim Németh László műveivel
7-11
 
Andrásfalvy Bertalan: Németh László Szekfű Gyulát bíráló művének üzenete
11-14
 
Döbrentei Kornél: Nagy lelket növeszteni : [Németh László]
14-18
 
Monostori Imre: Szemelvények a Németh László-recepció történetéből : (1930-2000)
18-28
 
Cs. Varga István: "...stigmatizáltnak született?" : Rónay György Németh Lászlóról
28-40
SZÉPMÍVESSÉG
 
Vajay Szabolcs: A modell : [Elbeszélés]
40-43
 
Gömöri György: Kleofás története ; Egy utazás summája : [Versek]
43
 
Tóth-Máthé Miklós: Nénik és mamák : [Elbeszélés]
43-49
 
Mészáros József: Az anyák fegyvere : [Vers]
49
 
Szilágyi Ferenc: In memoriam Ladislai Németh : [Epigrammák]
50
ÉVSZÁZADOK FÉNYEI
 
Szabadi Sándor: Morus Tamás életműve és szellemi öröksége : (Kísérlet egy pályakép időszerűségének megrajzolására)
51-72
TANÚSÁG
 
Szathmáry Sándor: Jürgen Moltmann 75 éves
72-75
 
Gaál Botond: Tudományos meggyőződés és keresztyén hit Polányi Mihály gondolkodásában : [25 éve hunyt el a XX. század egyik legnagyobb tudományfilozófusa]
75-78
FIGYELŐ
 
Novák István: Az idő sodrásában : Egyházaink felnövekvő világi értelmiségének sorskérdései
79-85
 
Kádár Péter: Missziói céljaink, küldetéstudatunk
85-91
 
Nagy Olga: Vallásos nevelés modern korunk kihívásában
91-95
 
Gánóczy Sándor: Kálvin és a pápaság
95-102
 
Tang Tu - Szebeni Olivér (ford.): Vissza- és előretekintés : A kínai teológia a XX. században
103-110
 
Tranda, Zdzislaw - Pap Ferenc (ford.): "Az egyházat reformálni kell" : Beszámoló a Lengyelországi Református Egyház helyzetéről
110-114
FIGYELŐ : SZÍNHÁZ
 
Somlyódi János: Húsvét és Pünkösd között : Szent Johanna az Evangélium Színházban
115-117
FIGYELŐ : KONCERTFIGYELŐ
 
Pongrácz Márta: Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára : [Magyar Állami Operaház, 2001. április 1.]
117-118
FIGYELŐ : KÉPZŐMŰVÉSZET
 
Tandi Lajos: Szűcs Árpád festészete : Orfeuszi pillanatok : [Megjelent a Napfényben gyantacsöpp : Szűcs Árpád festészete című kiadványban (10-12. p.). Gyulai Katalógusok 9., Gyula, 2000]
119-124
FIGYELŐ : KÖNYVSZEMLE
 
Dékány Endre: Kövy Zsolt: Hazádnak rendületlenül : Gulyás Lajos emlékezete : [Budapest, Kálvin Kiadó, 1999. 176 p.]
124-125
 
Tenke Sándor: Dékány Endre: "Tiszteletes és tudós prédikátor" : Emlékezések és tanulmányok : [Pápai Református Teológiai Akadémia, 2000. Pápai Eperfa Könyvek ; 2.]
126-127
 
Lévay Botond: Tapintatos emlékezet tanulságként : - Böszörményi Ede: Történetek, anekdoták. Kiadta a Magyarországi Református Egyházi Doktorok Kollégiuma Egyháztörténeti Szekciója, Debrecen, 2000 -
128