MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Magyar nyelvőrRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
Elektronikus Periodika Archívum - 1999/1. számtól 
103. évf. 4. sz. / 1979


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


NYELVMŰVELÉS - AZ ANYANYELV HETE 1979-BEN
 
I. Békés megyében:
385
 
Gosztonyi János megnyitó beszéde
385-387
 
Zilahi Lajos: A hét Békés megyei eseményei
388-390
 
II. Budapesten:
391
 
Köpeczi Béla: Anyanyelv és kultúra
391-396
 
Graf Rezső: A hét budapesti eseményei
397-398
 
III. Országszerte
398-399
 
Simon Róbert: Brassai Sámuel "nyelvművelő" levele Goldziher Ignáchoz
399-415
 
Deme László: Helyesírásunk és a nagyvilág
415-421
 
Elekfi László: Hogyan utaljunk vissza: őket? azokat?
421-426
 
Rácz Endre: A gólt jelentő találat
426-429
ÍRÓINK NYELVE
 
Török Gábor: Vörösmarty képi "akkordjai"
431-445
 
Büky László: Móricz Zsigmond Csata című elbeszélésének stílusáról
445-449
 
Murvai Olga: Egy természeti kezdőkép szemiotikai elemzése egy csángó népdalban
449-451
NYELVJÁRÁSAINK
 
Bakos József: Heves megyei szólások és közmondások
452-467
SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK
 
Kiss Lajos: Székelyföldi víz- és helységnevek
468-472
 
K. Palló Margit: A kies, kietlen etimológiájához
472-473
 
Kónyi Sándor: Félegyháza - Derekegyház
473-477
SZEMLE
 
Nyíri Antal: Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár I-III.
478-483
 
Pusztay János: Legősibb szavaink tárháza
483-486
 
Takács Lajos - Entz Géza: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
486-488
 
Bachát László: Deme László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség
490-493
 
Kiss Lajos: Magyarország földrajzinév-tára II.
493-495
A NYELVŐR HÍREI
 
Szende Aladár: Köszöntjük Erdődi Józsefet, hetvenéves munkatársunkat
496
 
Grétsy László: Korom Tibor (1920-1979)
497
 
Wacha Imre: Kazinczy-versenyek a középiskolások számára 1978-ban és 1979-ben
497-504
 
Kassai Ilona: A IX. Nemzetközi Fonetikai Kongresszusról
504-507
 
Gósy Mária: Fonetika '79
507-508
 
Szende Tamás: Foniátriai Kongresszus
509
 
Technikai tanácsok a Magyar Nyelvőr munkatársai számára
510-512