MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Theologiai szemleRSSrss logo
48. évf. 3. sz. / 2005


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


SZÓLJ, URAM!
 
Szászfalvi László: Kenyér - élet - jövő
123
TANÍTS MINKET, URUNK!
 
Loment Péter: Malakiás könyve 2,10-16 retorikai analízise
124-129
 
Csomós Lídia: Az Újfordítású Bibliánk évfordulói
129-137
 
Nagy József: Az " ד.א.מ " ige fordításának kérdése a modern kori bibliafordításokban, különös tekintettel a Károli-Biblia és az Újfordítású Biblia egymáshoz való viszonyára
137-142
 
Czirók Éva: Szöveghűség és stílus viszonya az Újfordítású Biblia (1975) szövegének revideált változatában (1990)
142-148
 
Kövendi Dénes: Hogy is mondjuk magyarul? Az új bibliafordításra vonatkozó stiláris módosítási javaslataim elvei és tanulságai
149-162
 
Görözdi Zsolt: Az 1561-es Genfi egyházrend néhány ekkléziológiai aspektusa
162-167
KITEKINTÉS
 
Az Ökumenikus Tanulmányi Központ Közgyűléséről
167
 
Tóth Károly: Új utat keres az ökumenizmus
167-172
 
Bölcskei Gusztáv: "A civil társadalom és az egyházak"
172-176
 
A II. Világháború befejeződésének 60. évfordulója
176
 
A megbékélés megélése továbbra is a feladatunk (Az Európai Protestáns Egyházak Közössége Dél-kelet-európai csoportjának nyilatkozata)
176-177
 
Kövy Zsolt: "Akikért a harang szól"
177-178
ÖKUMENIKUS SZEMLE
 
Az Európai Egyházak Konferenciája találkozik a francia kormánnyal a G8 csúcs előtt és tetteket követel az általános szegénység csökkentéséért
178-179
 
Egyházak egy fenntartható Európáért
179
 
Colin Williams anglikán fődiakónus lesz az Európai Egyházak Konferenciájának új főtitkára
180