MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Magyar nyelvőrRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
Elektronikus Periodika Archívum - 1999/1. számtól 
102. évf. 3. sz. / 1978


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


NYELVMŰVELÉS
 
Bakos József: Az írásjelek stilisztikája és retorikája
257-277
 
Szepesy Gyula: A lenni + -va, -ve igeneves szerkezet csonka változatai
277-287
 
Bánffy György: Gondolatok az országos Ady-vers- és prózamondó verseny után
288-293
 
Jakab István: Igen, az értelmező mellérendelés
293-298
NYELV ÉS ISKOLA
 
A magyar mint idegen nyelv
299-332
NYELVJÁRÁSAINK
 
Szabó József: A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában
333-347
 
Kiss Jenő: Nyugat-dunántúli tájszavak a soproni Magyar Társaság pályamunkáiból (1921-1925)
347-349
SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK
 
Takács Lajos: Polgár szavunk 'parasztgazda, paraszt' jelentésének történetéhez
350-361
SZEMLE
 
Herczeg Gyula: Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról (szerk.: Szabó Zoltán)
362-376
A NYELVŐR POSTÁJA
 
May István: Franciakulcs és törökbúza
377-379
 
É. Kiss Katalin - Kemény Gábor: Esőnap
380-381
 
Scheiber Sándor: Zsidó miatyánk
381
A NYELVŐR HÍREI
 
Erdődi József: Fabricius-Kovács Ferenc (1919-1977)
382-383
 
Hajdú Péter: Budenz arcképe újra Magyarországon
383-384