MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Magyar nyelvőrRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
Elektronikus Periodika Archívum - 1999/1. számtól 
100. évf. 2. sz. / 1976


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


NYELVMŰVELÉS
 
Tompa József: Öten típusú számnévi alakulataink mai használata
129-136
 
Pásztor Emil: Mikes Törökországi levelei és mai helyesírásunk
136-144
 
J. Soltész Katalin: Lónevek
144-154
 
Pető Gábor Pál: Még egyszer a kutyanevekről
154-157
 
Ladó János - Nagy Károly: Roosevelt, vagy az idegen személynevek kiejtése
158-160
 
Kiss Jenő: Magyar nevek német szemmel nézve
161-162
ÍRÓINK NYELVE
 
Szabó Zoltán: Az irodalmi mű stiláris kohéziójáról
163-172
 
Federmayer Éva: József Attila: Tedd a kezed
172-176
NYELV ÉS ISKOLA
 
Mészáros István: Iskolai nyelvművelő módszerek a XVIII. század végén
177-184
 
Kálmán Mária: Jelentéstani nehézségek a magyarnak mint idegen nyelvnek az oktatásában
184-187
 
Grohe, F. Gerhard: Három, külföldiek számára készült magyar nyelvkönyvről
187-189
 
Kiss Jenő: Ginter Károly - Tarnói László: Ungarisch für Ausländer
190-193
A NYELVTUDOMÁNY MŰHELYÉBŐL
 
Antal László: Gondolatok a nominális szintagmákról
194-200
NYELVJÁRÁSAINK
 
Szabó József: A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában
201-233
SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK
 
Országh László: Quaker és kvekker
234-240
 
Gunda Béla: Kosarat kap
240
 
Sasvári László: Olyan vagy mint a bojnyik; olyan bojnyik vagy; Mint a rácok oltára!
240-241
SZEMLE
 
Elekfi László: Rónai Béla - Kerekes László: Nyelvművelés és beszédtechnika
242-245
 
Szabó T. Attila: A Szótörténeti Tár szerkesztési kérdéseihez
246-248
A NYELVŐR POSTÁJA
 
Mit jelent a vitamin?
249-250
A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET NYELVMŰVELŐ CSOPORTJÁNAK LEVELESLÁDÁJÁBÓL
 
Mindet megvette - mindent megvett; Viselkedés - magatartás; Rák; A levél iránytűje az irányítószám
250-253
A NYELVŐR HÍREI
 
Wacha Imre: Gárdonyi Géza prózamondó verseny Egerben
254-255
 
Kazinczy nyelvművelő napok Kassán
255-256