MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyveRSSrss logo
19. köt. / 2009


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


KAZINCZY ÉS KORA
 
Bíró Ferenc: Magyarosítási szándékok 1790 körül
3-15
 
Debreczeni Attila: Kritika, nyilvánosság, ízlés a Magyar Museum programjában
17-20
 
Szilágyi Márton: Az érzékeny levélregény magyar variációja : Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey öszve-szedett levelei
21-26
 
Mezei Márta: Viselet és viselkedés Kazinczy portréiban
27-40
 
Fried István: Önéletrajziság, Kazinczy Ferenc, "paktum" az olvasóval
41-58
 
Szathmári István: Kazinczy stilisztikai nézeteiről - még egyszer
59-63
 
Koncz Sándor: "Szellem vala ő..." : Kazinczy Ferenc emlékezete (1971)
65-72
 
Váczy János: Kazinczy legkiválóbb fordításai, 1801-1816, 3.
73-85
 
Pražák, Richard: A magyarországi jakobinus mozgalom cseh visszhangja : Kazinczy Ferenc Cseh- és Morvaországban
91-97
 
Kiss Endre József: Kazinczy Ferenc és a maszonéria
99-106
 
Bojtor István: Kazinczy Ferenc vallásossága
107-116
 
Martinák János: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Sándor vitájáról
117-126
 
Szikra Éva: Kazinczy és a kertművészet
127-140
 
Bánfalvy Anna: Kazinczy kertjei : utazások és kertélmények
141-144
 
Csorba Csaba: Kazinczy városa: Sátoraljaújhely
145-167
 
Fehér József: Kazinczy és Tokaj
169-172
 
Kováts Dániel: Zarándokút a fogságot szenvedő Kazinczy nyomában : Kemecsei Balázs és Dobák Diána fényképeivel
173-212
 
Kiss László: "...az én széplelkű patikáriuskodni-szerető Ipam..." : a gyógyszergyártó és -forgalmazó gróf Török Lajos, 1748-1810
213-220
 
Diószegi György Antal - Diószegi Krisztina: Spilenberg Pál szerkesztő tevékenysége az 1790-es években : adalékok Kazinczy Ferenc hazafiúi köre egy tagjának életútjához
221-236
 
Praznovszky Mihály: Egy tudományos férfiú Kazinczy közelében : Kubinyi Ágoston önéletírása
237-248
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
 
Halászi Aladár: Geleji Katona István, a nyelvvédő
249-259
 
Mizser Lajos: Aranylábú
261-264
 
Nyiri Péter: Gondolatok a gyökökről és a Czuczor-Fogarasi-szótárról a magyar nyelv évében
265-272
 
Papp Sándor: A nyelvújítás és a kémia
273-275
 
Nyirkos István: A magyar nyelv élettere a XXI. században
277-283
 
Balázs Géza: Ezt fölírom! : nyelvi jegyzetek 2009 szeptemberében
285-289
 
Nagy Levente: Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, 2009
291-294
 
Dombóvári János: Páros szárnyunk, az anyanyelv és a zenei anyanyelv titkáról : Kodály Zoltán és Sütő András emlékére
297-303
 
Katona Rezsőné: Vallomás az anyanyelvről
305-306
MESTEREK ÉS MŰVEK
 
Csohány János: Kálvin János életpályája
307-315
 
Trajtler Dóra: A Consecratio templi novi és a bekecsi templom feliratainak teológiai elemzése
317-326
 
Benke György: Teológia és irodalom
327-334
 
Schwarz, Karl W.: Josef Bohatec, az osztrák Kálvin-kutató
335-344
 
Ötvös László: Kálvini hatások a magyar szépirodalomban
345-349
 
Barsi Ernő: Csokonai és a néphagyomány
351-366
 
Pátkai Róbert: Nemzeti himnuszunk
367-369
 
Somogyi Gábor: Új adatok Borúth Andor festő életéhez és művészetéhez
371-382
 
Kun Miklós Jenő: Pósa Lajos eredeti olvasókönyvei és Az Én Ujságom
383-390
 
Martinák Jánosné: "...és átölel bennünket a semmi végtelensége" : Szépkúti Miklós költészete
391-405
 
Jaskóné Gácsi Mária: "Élni fogtok, mindig élni, pataki diákok, amíg merész dalaitok élnek!" : Komáromi János Pataki diákok című regényéről
407-411
 
Balázs Ildikó: Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944
413-420
 
Kelemen Erzsébet: Villanás és Villanások : a konceptuális művészet megjelenése Papp Tibor életművében
421-427
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
 
Petercsák Tivadar: Az erdőhasználat 16-18. századi szabályozása Északkelet-Magyarországon
429-434
 
Viga Gyula: A táj és a hagyományos paraszti gazdálkodás átalakulásának néhány összefüggése a Bodrogközben
435-441
 
Tamás Edit: Egy évszázados család Bodrogzsadányban: a Kecskemétiek
443-454
 
Evva Margit: A fáji Fáy család abaújdevecseri ága
455-462
 
Kovács Eleonóra: Batthyányné (Budai) Apraxin Júlia
463-476
 
Horvai-Simon Sarolta: "Krampampuli, faschirozott tsirke és pörkölt hús" : magyar konyha és vendéglátás a reformkorban
477-483
 
Vincze Tamás: "A Mikszáth-ünnep annyira szépen folyt le..." : a vidéki irodalmi körök és az 1910. évi jubileum
485-495
 
Cap György: A proletárdiktatúra és a cseh megszállás Zemplénben
497-509
 
Kézi Erzsébet: A sárospataki református kollégium három erdélyből jött jeles tanára
511-516
 
Filep Antal: Györffy István élő öröksége : 125 éve született, 70 éve hunyt el a magyar néprajz klasszikus mestere
517-537
 
Bencsik János: Felszabadulás, avagy az új rend berendezkedése Tarcalon, 1944-1949
539-544
 
Szabó Zoltán: Noszvaji gyülekezetanalízis, 1958
545-554
 
Polner Zoltán: A magyar Faust-mondák nyomában
555-560
 
Oroszné Prepog Erika: Adatok a Tarcali Helytörténeti Gyűjtemény életrajzához
561-564
TÜKRÖK ÉS TANÚK
 
Dodek Jenő: Bélyi krónika 1919-1940
565-584
 
Kazinczy Ferenc A. G.: Utunk Németországon át Dánia felé : feljegyzések 1944/45-ből
585-595
 
Kováts Lórántné: Történelmi idők Kassán, 2.
597-605
 
Kőszeghy Elemér: A "hármas énhasítás"
607-618
 
Engelmayer Ákos: Szepes
619-624
 
Czenthe Zoltán: Confessio Gömöriensis
625-628
 
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Útirajzok Kárpátaljáról : világi és egyházi emlékek nyomában
629-634
SZÁMADÁS ÉS SZEMLE
 
Somogyi Gábor: Újhely nagy jótevője, Somogyi Ilona grófnő emléke [nekrológ]
635-638
 
Panyuscsik Jánosné: Zsujta és a Görgeyek
639-641
 
Siska József: Bodrogköziek Vereckén
642-644
 
Fehér József: Búcsúszavak dr. Busa Margitról [nekrológ]
645-647
 
Pap János: Benkóczy György és a magyar nyelv
648-650
 
Dr. Bánszki István köszöntése
651
 
Cseh Károly: Verőfényben, vaskori holdsütésben : főhajtás dr. Pintér Károly sírjánál [nekrológ]
652
 
Fried István: Egy Kazinczy-könyv szerzőjének töredelmes vallomásai
653-654
 
Bolvári-Takács Gábor: A pataki kollégium a 19. század első harmadában : Ugrai János művelődéstörténeti könyvéről [könyvismertetés]
655-657
 
Nyiri Péter: Cseh Károly: Kutyahűség [könyvismertetés]
658-659
 
Pozsgai Györgyi: A lélek tudattalan terjedelme : Paulinyi Zsuzsa emlékére [nekrológ]
660-664
 
Rideg István: A "kozmológiai" titkokat kereső költő, Halászi Aladár
665-668
 
Dukrét Géza: Emlékülés Érsemjénben
669-671
 
Szigeti Sándor: A Tokaji Írótábor tisztelgése a széphalmi mester előtt : képriport
672
 
Kováts Dániel: Péchy Blanka és az anyanyelvi mozgalmak
673-674
 
Wacha Imre: Kiállítás a beszédművelő mozgalomról
675-678
KÖLTŐINK ÉS MŰFORDÍTÓINK
 
Balázs Ildikó: Műfordítás
284
 
Bodnár László: Versek
484
 
Cseh Károly: Műfordítások. Versek
304, 510
 
Dudás Sándor: Versek
290
 
Ficsor Miklós: Versek
442
 
Finta Éva: Két vers
98
 
Halászi Aladár: Versek
538
 
Illés László: Két vers
370
 
Katona Kálmán: Versek
412
 
Kelemen Erzsébet: Műfordítások
596
 
Martinák János: Versek
406
 
Pozsgai Györgyi: Versek
86
 
Szilágyi Ferenc: Versek
2, 295-296
 
Tusnády László: Kazinczy küldetése
87-90
 
Vargyas Hermina: Versek
64
 
Égerházy László: Égerházy László alkotásai
16, 168, 260, 276, 316, 350, 428, 434
 
Égerházy László: Égerházy László alkotásai
441, 496, 516, 606