MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa        
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Történelmi tár : 1. sorozatRSSrss logo

Megjegyzés: Magyar történelmi tár : 3. sorozat címmel könyvsorozatként jelenik meg 1914-től
Előzmény:
Folytatás:
11. évf. 4. sz. / 1888


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Szilágyi Sándor: Gróf Batthyány József köpcsényi levéltárából : befejező közlemény
609-639
 
Szabó Gyula: Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Katalinnal : a berlini titkos állami levéltárból
640-666
 
Kropf Lajos - Basire, Isaac: Basire védirata : válasz az "Innocentia Transylvaniae" czimű röpiratra : befejező közlemény
667-706
 
Gergely Samu: Thököly Imre és a franczia diplomatia : a franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből : befejező közlemény
707-742
 
Bubics Zs.: Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki elvesztéséről
743-753
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK
 
Pettkó Béla - Szamosközy István: A Kendy-féle összesküvés : latin históriás ének Szamosközy Istvántól
754-789
 
Thaly Kálmán: Műveltségtörténeti adalékok a Rákóczi-korból : néhai id. Kubínyi Ferencz okiratgyűjteményéből
789-797
VEGYES KÖZLÉSEK
 
Barabás Samu: A pártváltoztatások történetéhez 1550 körül
798
 
Barabás Samu: Szondi György életéhez
798-799
 
Barabás Samu: Két adat Buda 1531-iki (!) ostromához
799-801
 
Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor életéhez
801-807
 
Soltész Árpád - Sándor Gáspár: Sándor Gáspár kapithia két levele
807-808
MELLÉKLET
 
Hely-, név- és tárgymutató
809-819