MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Történelmi tár : 1. sorozatRSSrss logo

Megjegyzés: Magyar történelmi tár : 3. sorozat címmel könyvsorozatként jelenik meg 1914-től
Előzmény:
Folytatás:
9. évf. 2. sz. / 1886


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Szilágyi Sándor: Levelek és acták Bethlen Gábor uralkodása történetéhez, 1620-1629 közt : 2. közlemény
209-249
 
Torma József: A zonuki grófságról : 4. közlemény
250-283
 
Deák Farkas: Levelek Forgách Zsuzsánna történetéhez : a Révayak kis-selmeczi levéltárából
284-295
 
Koncz József: Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk idejében
296-314
 
Gergely Samu: A kétszáz év előtti török háborúk történetéhez
315-332
 
Gergely Samu: Thököly Imre és a franczia diplomatia : a franczia külügyministerium levéltárában levő "Hongrie" czímű hét kötetes gyűjteményből : 1. közlemény
333-352
 
Zsilinszky Mihály: A szécsényi convent történetéhez : 1. közlemény
353-368
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK
 
Békesi Emil: A nagy-szombati szücs-czéhnek 1505. és 1604. évi rendtartása
369-375
 
Komáromy András: A Bónis-család levéltárából : 1. közlemény : végrendeletek
376-388
 
Mikulik József: Rozsnyó város 1703. évi számadása : 1. közlemény
388-395
VEGYES KÖZLÉSEK
 
Koncz József: Haller József elitéltetése
396-400