MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Levéltári közleményekRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
20-23. évf. 1942-1945 / 1942


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Jánossy István: Néhány szó a szerkesztésről
1-3
ÉRTEKEZÉSEK
 
Bittner Lajos: A történetírás és a levéltártudomány
4-28
 
Klein Gáspár: A levéltári tárgyú jogszabályok fogyatkozásai
29-40
 
Bakács István János: A családi levéltárak védelme
41-51
 
Sümeghy Dezső: A megyei levéltárak rendszere
52-65
 
Kovács Lajos: A selejtezés Budapest székesfőváros levéltárában
66-85
 
Jankovič Vendelin: Megjegyzések a szlovák levéltárügy problematikájához
86-99
 
Pásztor Lajos: A Vatikáni Levéltár
100-129
 
Gárdonyi Albert: Az óbudai káptalan magánlevéltára
130-140
 
Galla Ferenc: A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban : a magyar katolikus megújhodás korának püspökei
141-186
 
Gárdonyi Albert: Vármegyei és városi levéltárak a XVIII. században
186-195
 
Föglein Antal: A vármegyei levéltárak első állandó őrzőhelye
196-254
 
Tanodi Zlatko: A zágrábi Horvát Országos Levéltár történeti fejlődése
255-259
 
Soós Imre: Heves vármegye levéltárának történetéből
260-289
 
Iványi Béla: Gróf Batthyány Ádám, a levéltárrendező
290-309
 
Papp László: Herceg Esterházy Pál nádor kancelláriájának működése, 1681-1713
310-344
 
Ember Győző: A magyarországi építészeti igazgatóság történetének vázlata, 1788-1867
345-375
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
 
Baán Kálmán: Kisnemes családok levéltárai
376-383
 
Borsa Iván: A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből
384-388
IRODALOM
 
Baraczka István: Levéltári útmutató. Tájékoztatás a magyarországi református egyház levéltárairól kibocsátott szabályrendeletekhez. A tájékoztatás szövegét írta Szabó István. Budapest, 1941.
389-391
 
Guoth Kálmán: Hajnal, Stephan: Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung der Schrift im 12-13. Jahrhundert. (Beiträge zur europäischen Entwicklungsgeschichte 1.) Budapest, Leipzig, Milano, 1943.
391-393
 
Borsa Iván: Kumorovitz L. Bernát: A királyi kápolnaispán oklevéladó működése. A királyi kancellária fejlődése a XIV. és XV. század fordulóján. (Regnum egyháztörténeti évkönyv 5., 1942-1943.) Budapest, 1943.
393-394
 
Kopasz Gábor: Papp László: A hiteleshelyi intézmény megszűnése. (Regnum 5., 1942-1943.) Budapest, 1943.
395-396
 
Donászy Ferenc: Darvasy Mihály: Középkori városaink címereinek eredete és fejlődése. (Palaestra Calasanctiana) Budapest, 1942.
396-397
 
Donászy Ferenc: Széll Sándor: Városaink neve, címere és lobogója. Budapest, 1941.
398-399
 
Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II. kötet, (1255) 1270-1301. 1. füzet. 1255-1272. Szerkesztette Szentpétery Imre. Budapest, 1943.
399-400
 
Bottló Béla: Acta Eruditae Societatis Slovacae. I-II. köt. Red. L'udovít Novák. Bratislava, 1939-1940.
400-403
 
Dőry Ferenc: A nagykállói Kállay család levéltára. I-II. k. 1224-1386. (A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság kiadványai, 1-2.) Budapest, 1943.
403-405
 
Papp László: Körmendi füzetek. Szerkeszti Iványi Béla. Körmend, 1942-43.
405-407
 
Lendvay Magda: Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. (A Magyar Szemle klasszikusai) Budapest, 1943.
407-408
SZEMLE
 
Herzog József (1880-1941)
409-416
 
Jánossy Dénes: Károlyi Árpád (1853-1940)
416-417
 
Istványi Géza (1912-1943)
417-419
 
Miskolczy Gyula: Gross Lothar (1887-1944)
419-420
 
Rónay László: Olasz egyházi és világi levéltárak : az "Archivi" 1941-1942. évfolyamának közleményei
420-422
 
Szentkirályi József: A Levéltári Közlemények cikkei a Library Literature-ben
422-424
 
Szerkesztőváltozás
424