MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Történelmi tár : 1. sorozatRSSrss logo

Megjegyzés: Magyar történelmi tár : 3. sorozat címmel könyvsorozatként jelenik meg 1914-től
Előzmény:
Folytatás:
4. évf. 3. sz. / 1881


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Szilágyi Sándor: Oklevelek a Homonnai-féle mozgalom történetéhez 1616-ban
401-449
 
Fabritius Károly: Oklevelek a magyarországi reformatio korából : 2. közlemény
450-469
 
Szabó Károly: XVI. századi magyar tudósok levelei
470-493
 
Mikulik József: A bánya- és vasipar története Dobsinán : 3. közlemény
494-521
 
Marczali Henrik: Regesták a külföldi levéltárakból : a Tököli-korszak s a török kiüzésének történetéhez
522-542
 
Kohn Sámuel: Az 1279. budai zsinat összes végzései
543-550
 
Barabás Samu: Balassa Zsigmond támadása
551-568
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK
 
Toldy László: XVII. századbeli szakács-könyv : 2. közlemény
569-581
VEGYES KÖZLÉSEK
 
Koncz József: Adalék Décsi Czimor János életéhez
582-583
 
Thaly Kálmán - Bocskay István - Homonnai Bálint: Levél Bocskaytól s Homonnai Bálinttól
583-585
 
Thaly Kálmán: Adalékok I. Rákóczy Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünnepélyéhez
585-589
 
Thaly Kálmán: Károlyi Sándor jelentése a szent-gotthárdi harczról
590-592