MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Acta geographica ac geologica et meteorologica DebrecinaRSSrss logo

Közreadó: Kossuth Lajos Tudományegyetem (-1996/97), Debreceni Egyetem (1999/2000-) Megváltozott megjelenési adatok: Debrecen : Egyetem (1999/2000-)
Előzmény:
Folytatás:
35. köt. / 2001


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Székyné Fux Vilma: Szöőr Gyula professzor 60 éves
5-7
 
Szöőr Gyula szakmai eddigi munkásságának publikációs jegyzéke (1967-2000)
8-17
 
Lóki József: Szabó József professzor 60 éves
19-21
 
Szabó József eddigi szakmai munkásságának publikációs jegyzéke
22-26
 
Buyantuev, Alexandr V. - Snytko, Valerian A. - Szczypek, Tadeusz - Wika, Stanisław: Landscape of aeolian sands in Transbaikalye (a case study of Nomokhonovo area in the Selenga-Chikoy interfluve)
27-34
 
Csorba Péter: Urban-ecoton around Debrecen
35-44
 
Dávid Lóránt - Patrick, Colin: Restoration and after use of quarries: some examples from England and Hungary
45-56
 
Ekéné Zamárdi Ilona: A társadalomföldrajz új kutatási területe a munkaerőpiac földrajza
57-66
 
Fazekas István - Pázmányi Sándor: Sensitivity study for the emplacement of solid refuse of settlements on territories aggraded with river-water sediment
67-82
 
Fazekas István - Szabó György - Szabó Szilárd - Tamás Andrea: A hulladékkezelés jelene és jövője a Tisza menti településeken
83-92
 
Félegyházi Enikő - Tóth Csaba: A Tisza medergenerációinak és formakincsének űrfelvételes elemzése a Közép-Tiszavidéken
93-102
 
Kerék Barbara - Kuti László - Vatai József: Az Északkelet-Alföld felszíni-felszínközeli képződményeinek és a bennük mozgó talajvíznek az agrogeológiai - környezetföldrajzi jellemzése
103-116
 
Kiss Tímea: Természetes és antropogén hatásra bekövetkező változások a bagaméri Kék-Kálló völgy felszínfejlődésében
117-134
 
Kozák Miklós - Püspöki Zoltán - McIntosh, Richard: Structural development outline of the Bükk mountains reflecting recent regional studies
135-174
 
Lóki József - Schweitzer Ferenc: Fiatal futóhomokmozgások kormeghatározási kérdései a Duna-Tisza közi régészeti feltárások tükrében
175-182
 
McIntosh, Richard - Maján György - Kozák Miklós - Püspöki Zoltán: Veszélyes antropogén hulladék kezelésének általános és környezetföldtani tanulságai Debrecenben
138-198
 
Mező Ferenc: Debrecen im Spiegel der dritten saatlichen Wahl
199-210
 
Molnár Melinda: Farming in a special rural area of Hungary
211-220
 
Nagy Balázs - Félegyházi Enikő: A Sajó-Hernád hordalékkúp későpleisztocén mederhálózatának vizsgálata
221-232
 
Plihál Katalin: A térképszerkesztő Korabinszky János Mátyás
233-244
 
Püspöki Zoltán: A K-borsodi szénmedence (Tardonai dombság) széntelepes rétegsorának felosztása a szekvencia- és biosztratográfiai adatok tükrében
245-254
 
Pöspöki Zoltán - Kozák Miklós - Csámer Árpád: A Borsodi-medence miocénjének vulkanosztratigráfiai kapcsolatai a K-ÉK-magyarországi térséggel
255-262
 
Simulák József - Jenei Ildikó: A csomorkányi templomrom tégláinak archeometriai elemzése
263-274
 
Süli-Zakar István - Teperics Károly - Czimre Klára: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre
275-286
 
Sütő László - Szalai Katalin: Geomorfológiai vizsgálatok különböző kőzettani felépítésű Bükk előtéri mintaterületeken
287-296
 
Szabó Gergely - Utasi Zoltán: Térinformatikai módszerek összehasonlító elemzése a Cserehát példáján
297-304
 
Tóth Csaba - Novák Tibor: Geomorphologische, bodenkundliche und botanische Zusammenhänge der Entwicklung der Alkalibänkchen
305-316
 
Sümegi Pál - Hertelendi Ede: Negyedidőszak végi éghajlati változások rekonstrukciós lehetőségei őslénytani és izotópgeokémiai módszerekkel Magyarországon
317-342