MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Levéltári közleményekRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
28. évf. [1. sz.] / 1958


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Sashegyi Oszkár: Levéltári leltárak
3-34
 
Kubinyi András: A királyi kincstartók oklevéladó működése Mátyástól Mohácsig
35-60
 
Bottló Béla: Az Archivum Regni megalakulása
61-82
 
Föglein Antal: A vármegyei levéltárak II. József korában
83-102
 
Lakatos Ernő: Az első megyebizottmány, 1848-1849
103-128
 
Komjáthy Miklós: A breszt-litovszki béketárgyalások anyaga a bécsi Staatsarchivban : problémák a legújabbkori irattan köréből
129-150
FORRÁSKÖZLÉS
 
Jakó Zsigmond: Viser Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstromozásáról 1785-ből
151-172
 
Purjesz István: A török hódoltság Pest megyében a XVII. század második felében : Pest megye 1688. évi vizsgálati jegyzőkönyve a török ellen
173-200
IRODALOM
 
Bélay Vilmos - Komjáthy Miklós - Mezey László: A történeti segédtudományok a római X. Nemzetközi Történész Kongresszuson
201-210
 
Bélay Vilmos: Trudü Moszkovszkogo Goszudarsztvennogo Isztoriko-Arhivnogo Insztyituta. Tom 2-7. Moszkva, 1946-1954.
210-214
 
Baraczka István - Bélay Vilmos - Iványi Emma - Nagy István - Wellmann Imre: Schriftenreihe der staatlichen Archivverwaltung. Nr. 2-7. Berlin, 1952-1956.
215-229
 
Katus László: A történeti segédtudományok a horvát történetkutató intézetek kiadványaiban
229-232
 
Sashegyi Oszkár: Külföldi levéltárak leltárai
232-237
 
Káldy-Nagy Gyula: Mindhat SertoĞlu: Muhteva bakimindan Başvekâlet Arşivi. Ankara, 1955.
237-239
 
Bottló Béla: Práce Archívu mesta Košîc, Sv. 1., 3-4. Košice, 1952., 1956.
239-243
 
Borsa Iván - Entz Géza - Tóth András: Documente privind istoria Romîniei. Redactor responsabil Mihail Koller. Bucureşti, 1951-1956
243-254
 
Fekete Nagy Antal: Monumenta Traguriensia. Transcripsit et digessit Miho Barada. Pars 1-2. Zagrabia, 1948-1951.
254-257
 
Ila Bálint: Bács, Bodrog és Csongrád megye dézsmalajstromai 1522-ből. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 86.) Bp., [1955].
258-259
 
Káldy-Nagy Gyula: Fekete Lajos: Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrrag zur türkischen Paläographie. )Übers. A. Jacobi). 1-2. Bd. Bp., 1955.
259-261
 
Katus László: Laszowski Emil: Grada za gospodarsku povijest Hrvatske u XVI. i XVII. stoljeću. Hred.: Mijo Mirković. Zagreb, 1951.
262-264
 
Bottló Béla: Inwentarze Dóbr Ziemskich Województwa Krakowskiego 1576-1700. Warszawa, 1956.
265-267
 
Fügedi Erik: Prameny k dĕjinám Třicetileté Války. Regesta fondu Militare Archivu Ministerstva Vnitra CSR v praze zpracoval. Díl 3., 5-6. Praha, 1951-1955.
268-269
 
Fügedi Erik: Berni rula, Sv. 1-3., 12., 13-19., 23., 26-27., 31-32. Praha, 1949-1954.
269-273
 
Benczédi László: Ráday Pál iratai 1703-1706. Sajtó alá rendezte: Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc, Pap László. (Ráday Pál iratai 1.) Bp., 1955.
274-276
 
Sashegyi Oszkár: Ferdinand Maass: Der Josephinismus. 1-2. Bd. Wien, 1951-1953.
276-277
 
Vörös Károly: A magyar jakobinusok iratai. Sajtó alá rendezte: Benda Kálmán. 1-3. k. (Magyarország újabbkori történetének forrásai) Bp., 1952-1957.
278-281
 
Vörös Károly: Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest, 1955.
281-284
 
Mucsi Ferenc: Szovjet dokumentum-publikációk az 1905-1907. évi orosz forradalomról
284-288
 
B. Lőrincz Zsuzsa: A fasiszta rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon 1921-1924. Szerk., bev. Nemes Dezső. Összeáll. Karsai Elek. (Iratok az ellenforradalom történetéhez, 2.) Bp., 1956.
288-292
 
Hasznosné Szöllős Ilona: Die archivtechnische Woche der Archivschule Marburg vom 26. 2. bis 1. 3. 1957. Hrsg. von Johannes Papritz. Marburg, 1957.
292-294
 
Komjáthy Miklós: Csapodi Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. (A pannonhalmi könyvtár a XI. században) (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai 3. sz.) Budapest, 1957.
294
FOLYÓIRATSZEMLE
 
Komoróczy György: Archeion, Tom 25-26. (1956)
295-296
 
Bélay Vilmos: Archivalische Zeitschrift, Bd. 52. (1956)
297-298
 
Bélay Vilmos: Archives, Vol. 2., No. 15. (1956)
298-299
 
Szedő Antal: Archivi, Serie II., Anno XXII-XXIII. (1955-1956)
299-300
 
Mandl Sándorné: Archivmitteilungen, Jg. 1956.
300-302
 
Kiss Nándor: Archivni Časopis, R. 1956
302-304
 
Bekény István: Archivum, Vol. 5. 1955. (1956)
304-305
 
Mandl Sándorné: Der Archivar, Jg. 9. (1956)
305-306
 
Bélay Vilmos: Isztoricseszkij Arhiv, 1956
306-309
 
Bekény István: La Gazette des Archives, Nouvelle série, No. 17-19. (1955-1956)
309-314
 
Iványi Emma: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Bd. 8. (1955)
314-315
 
Szedő Antal: Rassegna degli Archivi di Stati, An.. 16. (1956)
315-316
 
Kiss Nándor: Sbornik Archivnich Praci, R. 6. (1956)
317
 
Bélay Vilmos: The American Archivist, Vol. 19. (1956)
318-320
 
Bélay Vilmos: Voproszi Isztorii, 1956.
320-321
KRÓNIKA
 
Veress Miklós: Kiss Ernő (1894-1957)
322
 
Sümeghy Dezső (1882-1957)
322-324
 
Szedő Antal: Magyarország részvétele a külföldi levéltári kongresszusokon
324-327
 
Kelemen Lajos 80 éves
328
IDEGEN NYELVŰ KIVONATOK
 
Orosz nyelvű kivonatok
329-336
 
Francia nyelvű kivonatok
337-345