MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Levéltári közleményekRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
43. évf. 2. sz. / 1972


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Szűcs László: A moszkvai VII. Nemzetközi Levéltáros Kongresszus
195-202
 
Iványi Emma: Csáky István országbírói levéltára : adalékok az országbírói levéltár történetéhez
203-211
 
Szűcs Jenő: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború : egy kódex tanúsága
213-263
 
Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607-1608
265-325
 
Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig, 1780-1848
327-395
FORRÁSKÖZLÉS
 
Kállay István: Adalék a nádori porta fogalmának változásához
397-401
 
Kanyar József: Brit diplomáciai iratok a magyarországi földreformok történetéhez, 1920-1945
403-417
IRODALOM
 
Vörös Antal: Nagy István: A Magyar Kamara 1686-1848. Budapest, 1971.
419-421
 
Sashegyi Oszkár: Friedrich Walter: Die österreichische Zentralverwaltung. Abt. 3: Von der Märzrevolution 1848 bis zur Dezemberverfassung 1867. Bd. 3: Die Geschichte der Ministerien vom Durchbruch des Absolutismus bis zum Ausgleich mit Ungarn und zur Konstitutionalisierung der österreischen Länder 1852 bis 1867. Bd. 4: Aktenstücke. (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 54-55. kk.) Wien, 1970.
421-422
 
Bónis György: C. R. Cheney: Notaries public in England in the thirteenth and fourteenth centuries. Oxford, 1972
422-423
 
Kállay István: Genealogica et heraldica. Szerkesztette: Franz Gal és Hanns Jäger-Sunstenau. Bd. I-II. Wien, 1970
424-426
 
Bertényi Iván: Ottfried Neubecker: Kleine Wappenfibel. Eine Einführung in die Heraldik für Leute von heute. (Kis címer-ábécés könyv. Bevezetés a heraldikába a mai ember számára.) Konstanz, 1969.
426-427
 
Bendefy László: Karl Ulbrich: Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes. VIII. Teil: Karten und Pläne. 2. Halbband: Pläne und Register. Eisenstadt, 1972
427-430
 
Dán Róbert: Magyar zsidó oklevéltár XIV. Szerkesztette és kiadta: Scheiber Sándor. Budapest, 1971.
430-431
 
Glatz Ferenc: Fejér megyei történeti évkönyv 5. Szerkesztő: Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1971.
431-433
FOLYÓIRATSZEMLE
 
Padányi Gulyás Gyuláné: Archives et Bibliotheques de Belgique. Tom. XL. (1969), XLI. (1970)
434-435
 
Borosy András: Journal of the Society of Archivists. Vol. III., 1-2. (1970)
435-436
 
Bekény István: Revista Archivelor. Anul XLVI. (1969), XLVII. (1970)
436-439
 
Bekény István: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Tomo LXXV, 1-2. (1968-1972)
439-440
KRÓNIKA
 
Ember Győző: A Magyar Országos Levéltár öt éve, 1966-1970
441-515
 
Ember Győző: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1971-ben végzett munkájáról
516-543
 
Balázs Péter: A tanácsi levéltárak 1971-ben
543-563