MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa        
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Történelmi tár : 1. sorozatRSSrss logo

Megjegyzés: Magyar történelmi tár : 3. sorozat címmel könyvsorozatként jelenik meg 1914-től
Előzmény:
Folytatás:
20. évf. 4. sz. / 1897


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Thaly Kálmán: A maros-vásárhelyi trónbeiktató országgyűlés törvényczikkei, 1707
577-606
 
Szádeczky Lajos: Kakas István s a kolozsvári "Báthory-ház"
607-625
 
Komáromy András: Listius Anna Rozina bünpöréhez
626-652
 
Wertner Mór: Az árpádkori megyei tisztviselők : okirati kútfők nyomán : 2. közlemény
653-679
 
Karácsonyi János: Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából : 3. közlemény
680-708
 
Brandenburgi Katalin és a diplomáczia : 4. közlemény
709-732
 
Beke Antal: A kolosmonostori konvent levéltára : 5. közlemény
733-748
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK
 
Merényi Lajos: Illésházy István és Pálffi Kata végrendelete
749-767
VEGYES KÖZLÉSEK
 
Kemény Lajos, ifj.: Kassa város levéltárából : kassai kereskedők kiváltságai
768-769
 
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : harminczad, 1453
769-770
 
Kemény Lajos, ifj.: Kassa város levéltárából : kassai trombitások folyamodásai
770-771
 
Kemény Lajos, ifj.: Kassa városa levéltárából : hámorbeli szerszámok összeirása
771-773
 
Kemény Lajos, ifj.: Leopold rendelete az egri káptalanhoz
773
 
Kemény Lajos, ifj.: Orvos szerek
774
MELLÉKLET
 
Hely-, név- és tárgymutató
775-796