MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Magyar nyelvőrRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
Elektronikus Periodika Archívum - 1999/1. számtól 
84. évf. 4. sz. / 1960


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Grétsy László: Műszaki nyelvünk védelmében
409-417
 
A Műszaki Értelmező Szótár szakmai és nyelvi problémáiról
417-421
 
Tompa József: A Nyelvtudományi Intézetben készülő magyar leíró nyelvtan és nyelvművelésünk
421-429
 
Deme László: Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból : Második közlemény
430-442
 
Fábián Pál: Néhány tulajdonnév-típus helyesírásáról
442-453
ÍRÓINK NYELVE
 
Herczeg Gyula: A képlátás néhány kérdése mai prózánkban
454-463
SZÓ- ÉS SZÓLÁSMAGYARÁZATOK
 
P. Balázs János: Mióta beszél az ember anyanyelven?
467-471
 
Prohászka János: Egy nyelvújítási szó rövid históriája
471-474
 
Beke Ödön: Merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának
474-476
 
Mező Ferenc: Ép testben ép lélek?
476-477
 
Kiss Lajos: Bekecs
477-479
 
Ferenczy Géza: Tengelyt dagaszt a sár
479-481
 
Mikesy Sándor: Tirimpó
481-482
 
Welter, Alfons: Kucséber
482
 
Scheiber Sándor: Kóréh
482
SZEMLE
 
Hexendorf Edit: Névtudományi vizsgálatok
483-488
 
Rácz Endre: Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban
488-498
 
E. Abaffy Erzsébet: Király Péter: Ismeretlen magyar glosszák
498-502
 
A nyelvjárási és néprajzi gyűjtés összekapcsolása
502
A NYELVŐR POSTÁJA
 
Köteles József: Góré
503
 
Solymos Ede: A bácsi, néni jelentésváltozatai
503-504
A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET NYELVMŰVELŐ OSZTÁLYÁNAK LEVELESLÁDÁJÁBÓL
 
Gebin
504-505
 
A Prügelknabe és a Rufname - magyarul
505
 
Kapaszkodjunk vagy fogódzkodjunk (a villamoson, autóbuszon)?
505
 
Őszintétlen
506
 
Május elsejével kapcsolatos helyesírási problémák
506
 
Dunántúl - Dunántúlon
506
 
Névelő használata névelővel kezdődő cím előtt
507
 
Ez nem igaz!
507
 
Vessző használata a mondatátszövődés egyik típusában
507-508
 
Jóllehet
508
A NYELVŐR HÍREI
 
Loványi Gyula (1883-1960)
509
 
Balázs János: Zolnai Béla 70. születésnapjára
509-511
 
Kazinczy-díj
511
 
R. Lovas Gizella: Vitaest műszaki nyelvünkről
511-512