MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Theologiai szemleRSSrss logo
30. évf. 5. sz. / 1987


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


TANULMÁNYOK
 
Tóth Kálmán: A maradék-egyház ószövetségi értelmezése
257-261
 
Papp Vilmos: Választott nép - megváltott eklézsia: Versenytársak? Útitársak? Munkatársak? (Róma 9-11)
262-273
 
Peterdi Dániel: Dogmatika és etika viszonya a református teológiában
274-279
 
Boross Géza: A katechéta személye: a Dunamelléki Egyházkerület Katechetikai Konferenciáján elhangzott előadás, Kecskemét-Emmausház, 1987. augusztus 11.
279-283
 
Zay Balázs: A legkorábbi újszövetségi töredék Qumránban?
283-286
DISZKUSSZIÓ
 
Bolyki János: Jézus és a törvény: gondolatok egy megkezdődött diszkusszióhoz és egy befejezetlen témához
286-292
 
Sipos Ete Álmos: Kálvini tanítás a Szentírás ihletettségéről
292-296
 
Karasszon István: A Szentírás tekintélyének református gyökerei: Kállay Kálmán emlékének
296-300
VILÁGSZEMLE
 
Páll László, ifj.: A nemzetközi ökumenikus ifjúsági munka teológiai felismerései
300-304
 
Ottlyk Ernő: A Mária-év a gyakorlatban: 1987. június 7-től 1988. augusztus 15-ig
304-308
KULTURÁLIS KRÓNIKA
 
Zay László: "...a század testének tulajdon alakját és lenyomatát..."
308-312
 
Szigeti Jenő: Tallózgatás teológus szemmel
312-315
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE
 
Gyökössy Endre: "Egyénné lenni csak közösségben lehet" [P. Tóth Béla: Devianciák proszociális kimenetelének feltételei, különös tekintettel az alapvető értékrend radikális átalakulásaira]
315-316
 
Ökumenikus Szemle
316-317
 
Bodrog Miklós: Álmok, mesék tengerzúgása
317-320
 
Máté János: Éneklő Egyház: az új katolikus népénektár
320-321