MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyveRSSrss logo
18. köt. / 2008


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


"MI EZT A NYELVET SZERETNI TARTOZNÁNK..."
 
Sólyom László: Ünnepi beszéd
3-6
 
Ódor Ferenc: Köszöntő
7
 
Hörcsik Richárd: Köszöntő A Magyar Nyelv Múzeuma avatóünnepségén
8
 
Szamosvölgyi Péter: Köszöntő szavak
9
 
Schneider Márta: Múzeumot avatunk...
10
 
Kazinczy Ferenc A. G.: Üdvözlő beszéd
11-12
 
Sipos Lajos: "... fél századig / Tartá vállán, mint Atlasz az eget..."
13-14
 
Péntek János: Kolozsvári üdvözlet A Magyar Nyelv Múzeuma avatásán
15-16
 
Halász Péter: A magyar nyelv köszöntése
17
 
Újszászy László: Köszöntő
18
 
Radványi György: A Magyar Nyelv Múzeumának hajléka és környezete
19-23
 
Fehér József: Múzeumunk első kiállításai
24-26
 
Kováts Dániel: Esszék a magyar nyelvről : az első tudományos konferencia anyanyelvünk széphalmi múzeumában
27-28
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
 
Szathmári István: A zempléni-abaúji régió és anyanyelvünk
29-33
 
Mizser Lajos: Megjegyzések Zemplén vármegye 19. századi nyelvéről
35-39
 
Vizi E. Szilveszter: A magyar nyelv hete, 2008
47-48
 
Grétsy László: Nemzeti kincsünk ünnepén
49-50
 
Balázs Géza: A mi nyelvünk : üdvözlő beszéd A Magyar Nyelv Múzeuma megnyitásán
51-58
 
Deme László: Folytassátok! : bevezető gondolatok az ifjúsági anyanyelvi táborban
59-60
 
Halászi Aladár: Nyelvhasználatunk bűzbombái
61-67
 
Nagy Levente: Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, 2008
69-73
KAZINCZY ÉS KORA
 
Debreczeni Attila: Az íróelődökhöz való viszony a Magyar Museum programírásaiban
75-81
 
Bíró Ferenc: Kazinczy Ferenc szerepe a nyelvkérdés történetében
83-88
 
Fried István: "Irtózni a rútat, s a' mi szép, szeretni..." Kazinczy Ferenc a kényszerűség és szabadság között
89-99
 
Szilágyi Márton: Rendiség, mentalitás, nyelvhasználat : Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című memoárjának társadalomtörténeti rétegei
101-107
 
Váczy János: Kazinczy legkiválóbb fordításai, 1801-1816, 2.
109-124
 
Gecsei Kolos: Kazinczynak Poetai Berke
125-131
 
Kiss Endre József: Kazinczy Ferenc könyvei között
133-138
 
Kováts Dániel: A Kazinczy család alsóregmeci telkei
139-148
 
Kiss László: Kazinczy sógora, dr. Dercsényi (Weiss) János, 1755-1837
149-158
 
Busa Margit: Kazinczy Ferenc adattár
159-160
MESTEREK ÉS MŰVEK
 
Tusnády László: Az emberi teljesség kérdése és a boldogságkeresés a reneszánszban
161-167
 
Fábiánné Szenczi Ibolya: Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai
169-178
 
Ötvös László: Bibliai hatás irodalmunkban
179-184
 
Martinák János: Eötvös József költészetéről
185-194
 
Praznovszky Mihály: Mikszáth meséje Patak váráról
195-199
 
Kun Miklós Jenő: Pósa Lajos, a nemzetnevelő
201-210
 
Balázs Ildikó: A jelenkori történelem forgatagában : Wass Albert: Jönnek!, 1940
211-220
 
Nyiri Péter: A csoda nyomában : Wass Albert: Elvész a nyom
221-227
 
Szatmári Emília: Koncz Sándor, az igehirdető
229-236
 
Koncz Sándor: Példázatok
237-244
 
Kézi Erzsébet: Ausztria a mai osztrák irodalomban
245-251
 
Kovács Eleonóra: Egy magyar költő idegenben : Keszei István és a magyar nyelv
253-258
 
Kelemen Erzsébet: Látható nyelv és szürrealizmus : Papp Tibor Vendégszövegek 1 című kötete
259-263
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
 
Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi kiadványok a középkori Abaújból és Zemplénből : regeszták
265-274
 
Gyulai Éva: A sárospataki jezsuiták elűzése, 1707. április 10.
275-289
 
Diószegi György - Diószegi Krisztina: Magyar nemességet szerző görögök
291-304
 
Oláh Tamás: Polonikák Zemplén Levéltárában
305-308
 
Ugrai János: Komjáthy Ábrahám a gyermekek neveléséről
309-316
 
Zelenák István: Adalékok Erdőbénye 18. századi történetéhez
317-330
 
Horváth Iringó: Uzdiszentpéter 18. századi textíliái
331-340
 
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Almási Balogh Pál úti élményei német földön : külföldi tudósítások a Tudományos Gyűjteményből, 1818-1829
341-349
 
Damjanovics József: Egy szolgálatra szegődött ember újhelyi évei : 150 éve született Miklósy István (1857-1937) sátoraljaújhelyi parochus, a Hajdúdorogi Egyházmegye első püspöke
351-363
 
Vincze Tamás: Mitrovics Gyula és a nőnevelés
365-373
 
Barsi Ernő: A Pataki Kollégium szerepe a néprajzi gyűjtőmunkában
375-382
 
Szabó Lajos: Magyar mondák Krisztus Urunkról
383-386
 
Polner Zoltán: A népi imádságok és a Krisztus-legendák szentjei
387-391
 
Oroszné Prepog Erika: A Teréz-napi búcsú Tarcalon
393-398
 
Tamás Edit: Adalékok Kaposkelecsény népességtörténetéhez
399-406
 
Bencsik János: Erőszakos irányítás és szövetkezés a mezőgazdaságban : Tarcal, 1955
407-412
TÜKRÖK ÉS TANÚK
 
Csorba Csaba: Vályi Pál utazási emlékeiből, 1841-42, V. rész
413-428
 
Fehér József: Borúth Elemérről, domborműve ürügyén
429-433
 
Somogyi Gábor: Porcs János miskolci lelkész, tanár önéletírása
435-444
 
Kőszeghy Elemér: Ifjúságom kedves emlékei
445-456
 
Szabó Zoltán: Szabó Béni brassói szűcsmester önéletrajzából
457-474
 
Kováts Lórántné: Történelmi idők Kassán I., 1938-1944
475-484
 
Gálffy Adorján: "Két világ között" : menekülés a kommunizmusból 1956. november 22-én
485-494
SZÁMADÁS ÉS SZEMLE
 
Kiss Endre József: Kazinczy apokrif naplója
495-496
 
Tusnády László: A magyar irodalomtörténet nagy összegezése : Dávidházi Péter: Egy nemzeti tudomány születése : Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet
497-503
 
Nyiri Péter: Cseh Károly Atlantisz felé című műfordítás-kötetéről
504
 
Pozsgai Györgyi: Emlékek panteista körmenete : Cseh Károly: Gesztenyék ideje című verseskötetéről
505-510
 
Két könyv két Kazinczy-emlékhelyről
511
 
Komáromy Sándor: Két könyv a határon túlról
512-513
 
Martinák Jánosné: Finta Éva: Párkák
514-517
 
Ötvös László: Csohány János tanulmányai Debrecen reformátusságáról
518-519
 
Keller Péter: Ma a jegenyefát ünnepeljük... : Gárdonyi Géza emlékezete
520
 
Dukrét Géza: A XIV. Partiumi Honismereti Konferencia Érsemjénben
521-522
 
A Kazinczy Ferenc Társaság új tiszteletbeli tagjai : dr. Bíró Ferenc irodalomtörténész és dr. Jakab István nyelvész
523
 
Száz éve született dr. Szabó Lajos : emléknap Kassán
524
 
Evva Margit: Emlékezés egy vidéki körorvosra
525-526
 
Bojtor István: Csiha Kálmán, 1929-2007 [nekrológ]
527-538
 
Lavotháné Jáger Katalin: Kalász Lászlóra emlékezünk : Perkupa, 1933 - Szalonna, 1999
539-541
 
Karcsai Nagy Éva: Nagy Géza emléktalálkozó
541-542
 
Filep Antal: Détshy Mihály öröksége [nekrológ]
543-551
 
Búcsú Tellinger Istvántól [nekrológ]
552
 
Dankó Géza: A Kazinczy Ferenc Társaság élete és tevékenysége évkönyveink tükrében : tematikus mutató a Széphalom 1-17. kötetéhez
553-559
KÖLTŐINK
 
Czenthe Béla: Versek
434
 
Cseh Károly: Versek
200
 
Cseh Károly: Műfordítások
374
 
Dudás Sándor: Versek
364
 
Ficsor Miklós: Versek
74
 
Finta Éva: Versek
132
 
Illés László: Nagy Géza útjain : bodrogközi helynevek
41-46
 
Káli Sándor: Versek
350
 
Katona Kálmán: Versek
228
 
Keszei István: Versek
252
 
Martinák János: Versek
34
 
Nagy Gáspár: Szavak
1
 
Pozsgai Györgyi: Versek
264
 
Tusnády László: Versek
68