MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyveRSSrss logo
17. köt. / 2007


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


KAZINCZY ÉS KORA
 
Fejes István: Kazinczy százados ünnepén : vers
1-2
 
Fried István: Egy előszó és "vidéke"
3-16
 
Debreczeni Attila: Ízléselv és nyelvi norma : Kazinczy és Földi vitája az Anakreón-fordításokról
17-24
 
Váczy János: Kazinczy legkiválóbb fordításai, 1801-1816
25-34
 
Orbán László: Toldy Ferenc: Valami Kazinczy Ferenc életéhez K[azinczy] Gábor elbeszélése után
35-39
 
Busa Margit: Kazinczy Ferenc és Hirgeist Nini
41-44
 
Tóth Kálmán: "Emlékezéseim készülése nélkül alig is jelent volna meg valaha" : Kis János Kazinczy Ferencről
45-55
 
Kiss László: Az "én Majthényim" : Kazinczy Hont megyei levelezőtársa, Majthényi László
57-65
 
Vargyas Hermina: Versek
66
 
Praznovszky Mihály: "Nemzetem javára, Nemzetemért írtam" : 250 éve született Mocsáry Antal, Kazinczy Ferenc nógrádi barátja
67-74
 
Tóth Orsolya: Más/világ : a Kazinczy-kutatás néhány problémájáról
75-84
 
Martinák János: Ungvár-Németi Tóth László Versei, 1816
85-91
 
Kelemen Erzsébet: Versek
92
 
Kazinczy Ferenc A. G.: Erdélyi út Kazinczy Ferenc nyomában
93-115
 
Csorba Csaba: Kazinczyt követve Erdélyben és a Partiumban
117-122
 
Fehér József: Széljegyzetek erdélyi utunkhoz
123-134
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
 
Gulyás László Szabolcs: Hegyaljai mezővárosok középkori oklevelei : regeszták
135-145
 
Kelemen Erzsébet: Dies festus : képvers
146
 
Drávai Mária: Szent Margit legendája
147-156
 
Kiss Endre József: Gondolatok a pataki kollégium indulásáról
157-165
 
Illés László: Versek
166
 
Elias, Stefan: Kisdi Benedek egri püspök halála és temetése
167-171
 
Dudás Sándor: Versek
172
 
Zelenák István: Erdőbénye, a legendák földje
173-186
 
Pocsainé Eperjesi Eszter: A karácsonyi ünnepkör a néphagyományban
187-193
 
Tusnády László: Versek
194
 
Kónya Zoltán: Küzdelem a sajtó szabadságáért a reformkori Zemplén vármegyében
195-210
 
Somogyi Gábor: A szemtanú emlékezése két miskolci eseményről : Somogyi László feljegyzései az 1840-es évekből
211-216
 
Evva Margit: Kókai Kun Bertalan püspök élete és munkássága
217-221
 
Katona Kálmán: Versek
222
 
Bencsik János: Tokaj-Hegyalja és a Hernád völgye településeinek egymásra utaltsága a 16-19. században
223-229
 
Oláh Tamás: A Hegyköz területrendezési változásai 1848 és 1861 között
231-245
 
Tamás Edit: Adalékok Bodrogzsadány reformátusságának történetéhez
247-255
 
Finta Éva: Versek
256
 
Viga Gyula: A Bodrogköz és környéke szőlő- és borkultúrájához
257-268
 
Vincze Tamás: Ady Lajos zilahi évei
269-274
 
Dukrét Géza: Két nagyváradi fürdő - ahol Kazinczy is járt
275-280
 
Cap György: A sátoraljaújhelyi harctéri megfigyelőállomás és rokkantügyi intézet, 1914-1919
281-292
 
Komporday Levente: Adalékok a Zemplén vármegyei főlevéltárnok megválasztásához 1928-ban
293-300
 
Martinák Jánosné: "Az örömteli léleknek munkakedve a koronája..." : a sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola története
301-311
 
Cseh Károly: Műfordítások
312
 
Popik Nikolett: A kisvasutak idegenforgalmi szerepe Zemplénben és Szabolcsban
313-318
 
Fekete Balázs: 1848-as jelképek az 1956-os forradalom napjaiban
319-323
 
Oroszné Prepog Erika: Emlékek, versek 1956-ból : egy tarcali emigráns fiatalember emlékfüzetei
325-332
MESTEREK ÉS MŰVEK
 
Kovács Eleonóra: "Tűrj, de ne zúgj, s fáradva remélj!" : a mese és filozófia összefüggése Vörösmarty műveiben
333-340
 
Lavotháné Jáger Katalin: Fáy András állatmeséi
341-346
 
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Szigethi Warga János, a híres pataki diák és nagykőrösi tanár
347-353
 
Égerházy László: Faversek
354
 
Nyiri Péter: Krasznahorka vára és a hűség mítosza : Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony
355-361
 
Cseh Károly: Versek
362
 
Barsi Ernő: "Szép fényes csillag mutatja a hazámat..." : emlékezés Novák Sándorra
363-367
 
Ficsor Miklós: Versek
368
 
Tusnády László: Az ősi zene nyomában : száz éve született Adnan Saygun török zeneszerző, Bartók Béla barátja, útitársa
369-384
 
Bojtor István: Sükös Pál, a lelkészíró, 1917-1972
385-390
 
Komáromy Sándor: Kovács András Ferenc és a gyermekvers
391-394
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
 
Mizser Lajos: Közép-Zemplén megyei magyar helynevek - 1864
395-408
 
Kováts Dániel: A sátoraljaújhelyi promontóriumok helynévi szótára
409-430
 
Nyirkos István: A kiegészülés a magyar nyelvben
431-434
 
Balázs Géza: "A magyar nyelv elé mozdításáról..." : a 40. magyar nyelv hete megnyitóján
435-442
 
Halászi Aladár: A szóból sem értünk mindig
443-448
 
Nagy Levente: Új intézmény a nyelvművelés szolgálatában : Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, 2006-2007
449-450
TÜKRÖK ÉS TANÚK
 
Csorba Csaba: Vályi Pál utazási emlékeiből, 1841-42, IV. rész
451-474
 
Kováts Viktor: Utazgatás Nyugat-Európában 1855-ben lóháton, postakocsin, hajón, vonaton
475-488
 
Kőszeghy Elemér: Elindulásom a művészi pályán
489-500
 
Szabó Zoltán: Sárospatak szerepe a magyar nemzeti életben, 1942
501-510
 
Koncz Sándor: A nők lelkészi szolgálatáról, 1979
511-519
 
Pátkai Róbert: Magyarok Angliában - 1956 előtt és után
521-526
 
Béky Lóránt: A bűnbánó Báthory Erzsébet : érzelmes utazás Madarász Viktor festménye körül
527-538
SZÁMADÁS ÉS SZEMLE
 
Németh Tibor: Kazinczy örökösei
539-540
 
Kupán Árpád: Nagyvárad nevezetességei : elfogult és érzelmes városismertető városunk vendégeinek
541-544
 
Komáromy Sándor: 100 éve született Dsida Jenő
545
 
Végsőné Fazekas Aranka: Rakovszky József emlékezete [nekrológ]
546-547
 
Filep Antal: Berecz József emléke és igazsága [nekrológ]
548-549
 
Erdei-Szabó István: Fényidő - Cseh Károly két kötetéről
550
 
Bolvári-Takács Gábor: A Zempléni Múzsa első hat éve : szerkesztői gondolatok a folyóirat 25. számának megjelenése alkalmából
551-553
 
Kovács Eleonóra - Oláh Tamás: Az Andrássyak és Zemplén : emlékkiállítás Betléren
554-555
 
Új tiszteletbeli tagunk : Debreczeni Attila irodalomtörténész
555
 
Gazdagszik a széphalmi emlékhely : épül a magyar nyelv kincsesháza
556-557
 
Új kiadványaink : Szemere Miklós, Bojtor István, Égerházy László, Dóczy Jenő könyve
558-559
 
Kiss Endre József: A Kazinczy Ferenc Társaság küldöttsége Dél-Biharban
560
 
Dankó Géza: Kazinczy Ferenc évkönyvünk közleményeiben : tematikus mutató a Széphalom 1-17. kötetéhez
561-567
 
Tellinger István: Tellinger István grafikái
34, 40, 56, 116, 230, 246, 268, 300, 324
 
Tellinger István: Tellinger István grafikái
332, 340, 346, 353, 390, 394, 520