MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyveRSSrss logo
15. köt. / 2005


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


KAZINCZY ÉS KORA
 
Palasovszky Béla: Kazinczy invokációja : vers
1-2
 
Fried István: Kazinczy Ferenc "grammaticai és aestheticai epigrammá"-i
3-15
 
Kelemen Erzsébet: Versek
16
 
Váczy János: Kazinczy a magánéletben, 3.
17-31
 
Finta Éva: Három vers
32
 
Ágoston István György: Kazinczy és Török Sophie családetikai nézetei
33-38
 
Hőgye István: A Kazinczy-testvérek vagyonmegosztása 1813-ban
39-47
 
Fehér József: Tájak, kertek Kazinczy Ferenc műveiben
49-55
 
Tusnády László: Versek
56
 
Németh Zoltán: Kassától Széphalomig - Füredtől Nagybajomig : Kazinczy Ferenc és Horváth Ádám kapcsolata
57-68
 
Cap György: Kazinczy Ferenc 'Sennyey János báróról
69-72
 
János István: "Szépet szépen" : portrévázlat Ungvárnémeti Tóth Lászlóról
73-78
 
Somogyi Gábor: Evva András és Széphalom : adalékok a széphalmi Kazinczy-emlékcsarnok építéséhez
79-94
MESTEREK ÉS MŰVEK
 
Tusnády László: Az olasz művelődés jelenléte : Faludi Ferenc világlátásában, művészetében
95-107
 
Cseh Károly: Műfordítások
108
 
Kézi Erzsébet: Protestáns kollégiumi iskolakultúra Csokonai korában
109-112
 
Komáromy Sándor: "...írok a XXdik vagy XXIdik századnak..." : 200 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály
113-116
 
Martinák János: A Bodrogköz megjelenítésének szerepe Vörösmarty eposzában, a Zalán futásában
117-121
 
Cseh Károly: Két litván költő
122
 
Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Eszmetöredékek Trefort Ágostontól, és emlékképek kortársainak írásaiból
123-133
 
Szilágyi Ferenc: Mezítlábas Notre Dame : vers
134
 
Pap János: Mezőkövesd íróiról
135-137
 
Balázs Ildikó: Wass Albert: Tavak könyve
139-148
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
 
Guti Attila: A honfoglalók és a kísérleti régészet
149-156
 
Barsi Ernő: Árpád-házi Szent Erzsébet alakja a magyar népdalokban
157-165
 
Tóth Krisztina: Sátoraljaújhely középkori történetére vonatkozó oklevelek
167-172
 
Katona Rezsőné: A pálos rend emlékei a mai Sátoraljaújhelyen
173-179
 
Illés László: Versek
180
 
Kiss Endre József: Szegedi Kis István reformátori életműve a pataki Nagykönyvtárban őrzött műveinek tükrében
181-185
 
Dienes Dénes: Az imádkozó nagyságos úr : Ecsedi Báthory Istvánról
187-189
 
Ficsor Miklós: Három vers
190
 
Dankó Imre: A "három fejedelem várossa" : Szerencs Bocskai és hajdú hagyományai
191-206
 
Bojtor Istvánné: Petneházy Dávid és családja
207-208
 
Pražák, Richard: Cseh diákok a magyar református iskolákban a türelmi rendelet kiadása után
209-214
 
Ugrai János: Beregszászi Nagy Pál elhúzódó peregrinációja : egy félresiklott pálya sikeres kezdete
215-223
 
Káli Sándor: Versek
224
 
Siska József: A 'Sennyey család és bélyi rezidenciája
225-238
 
Oláh Tamás: Az abaúji Hegyköz fogalma és területe
239-252
 
Tamás Edit: Józseffalva létrejötte
253-260
 
Kristályné Szabó Emőke: A sátoraljaújhelyi Zemplén hírlap története, 1870-1944
261-272
 
Vincze Tamás: A Protestáns Tanügyi Szemle indulása és első öt éve
273-279
 
Komporday Levente: Zemplén vármegye főispánjai 1918 és 1944 között : a Károlyi-kormánytól a nyilas hatalomátvételig
281-290
 
Orosz Andrásné Prepog Erika: Egy új folklór-jelenségről : a hazai halottkultusz változásairól
291-294
NYELV ÉS NYELVHASZNÁLAT
 
Nyirkos István: Kivétel nélküliek voltak-e a tővégi magánhangzók a finnugor alapnyelvben?
295-297
 
Dudás Sándor: Versek
298
 
Balázs Géza: Nyelvi viták Kazinczytól Kazinczyig
299-314
 
Deme László: A nyilvános megszólalás kultúrája
315-319
 
Cseh Károly: Versek
320
 
Mizser Lajos: Hegyaljai helynevek - 1864
321-332
 
Kováts Dániel: Vitás helynevek, változó elnevezések Sátoraljaújhelyen
333-340
TÜKRÖK ÉS TANÚK
 
Csorba Csaba: Vályi Pál utazási emlékeiből, 1841-42, II. rész
341-354
 
Somlyai József: Ahol Könyves Kálmán országgyűlést tartott... : Tarcali szülőházam története
355-364
 
Kazinczy Gábor: A Tátra-csúcs
365-374
 
Kőszeghy Elemér: Az ötvösjegyek nyomában
375-389
 
Katona Kálmán: Két vers
390
 
Evva Margit: A Bernáth család a családi krónikákban
391-396
 
Ocskó István: Adatok a csabacsűdi Dókus családról
397-400
 
Kálmán Éva: Péter Sándor festőművész újhelyi Feketekönyve
401-406
 
Ködöböcz József: Orosz fogságban
407-413
 
Szilágyi Ferenc: A beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház megsegítésére : vers
414
 
Kiss Pál: Prügyi kapcsolataink a Móricz famíliával
415-422
 
Szabó Zoltán: A népegyetem terve
423-428
 
Koncz Sándor: A Zsinati Tanítás hasznosítása a gyülekezetben : készült 1967 szeptemberében
429-438
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
 
Bojtor István: Húsz éve...
439
 
Bencsik János: Szeremlei Sámuel emlékezete : Gelej, 1837 - Hódmezővásárhely, 1924
440-441
 
Boros László: Rokosz Józsefről egy Kazinczy-emléktúra okán
442-444
 
Benke György: Győri Elek emlékezete születésének századik évfordulóján
445-446
 
Illés László: Bejárta és megfestette Abaúj hegyeit... : Tar Zoltán festő- és grafikusművész, 1913-1992
447-452
 
Gazdag József: Portrékönyv a festőről : Somogyi Gábor: Éder Gyula, az ember és a művész
453-454
 
Tusnády László: Ficsor Miklós verseskönyvéről
455
 
Lavotháné Jáger Katalin: Tallózás az Interneten Kazinczy Ferencről : levélféle Kazinczy Ferencnek
456-458
 
Ruzsiczky Éva: Személyi bibliográfia
459-482
 
Dankó Géza: Szerzői mutató a Széphalom évkönyv 11-15. köteteihez
483-495
 
Borsi Antal: Borsi Antal szobrai
179, 206, 279, 458, 495
 
Tellinger István: Tellinger István grafikái
15, 48, 68, 112, 116, 138, 148, 166, 186
 
Tellinger István: Tellinger István grafikái
280, 314, 319