MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Theologiai szemleRSSrss logo
25. évf. 2. sz. / 1982


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


TANULMÁNYOK
 
Tételek Luther Mártonról: születésének 500. évfordulójára
65-72
 
Szigeti Jenő: A szolgálat teológiája a szabadegyházi közösségekben: a szabadegyházi közösségek társadalmi értékváltozása a felszabadulás utáni magyar társadalomban
72-75
 
Tóth Kálmán: Az ószövetségi bibliai teológia tanítása az eschatonról
75-78
 
Fodor Ferenc: A közösség és az egyén kapcsolatának ószövetségi körvonalai
78-82
 
Jánossy Imre: A reménység teológiájától a Szentháromság és az Isten országa teológiájáig I.: Jürgen Moltmann teológiája
82-87
 
Juhász István: "Verbum Caro Factum Est": a Református Világszövetség Európai Tagozatának Kolozsvárt a Protestáns Teológiai Intézetben tartott ökumenikus teológiai megbeszélését követő előadás
88-91
 
Goulding, Ronald C.: A teológiai szemináriumok szerepe a Baptista Világszövetség életében
91-97
 
Schoen, Ulrich: "Mert Őbenne lakozik az istenségnek egész teljessége..."
97-99
 
Némethy Sándor: A Delegatum Judicium Extraordinarium Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (6.)
99-105
VILÁGSZEMLE
 
Vályi Nagy Ervin: Martin Niemöller kilencven éves: életútja, teológiája
106-108
HAZAI SZEMLE
 
Bartha Tibor: "Az élő szervezet jelene elképzelhetetlen múltja nélkül": dr. Bartha Tibor püspök, A Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke köszöntő beszéde a Sárospataki Kollégium alapításának 450. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
109-110
KULTURÁLIS KRÓNIKA
 
Zay László: Tükörképünk a moziban
110-112
 
Szigeti Jenő: Tallózgatás teológus szemmel
112-117
KÖNYVSZEMLE
 
Ladányi Sándor: A Sárospataki Református Kollégium története. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára
117-119
 
Tóth Béla, P.: A teljes élet
119-121
 
Gyökössy Endre: Népek nagy nevelője...: Szent Benedek, Európa védőszentjének emlékezete
121-122
 
Ottlyk Ernő: Hollandok az atomfegyverkezés ellen
122-123
 
Ottlyk Ernő: Kiemelkedő személyek állásfoglalása az atomfegyverkezés ellen
123
 
Ottlyk Ernő: Az atomfegyverkezés vitája az NSZK protestáns egyházaiban
123-124
 
Szél János: A szövetség táblái [Schalom Ben-Chorin: Die Tafeln des Bundes]
124-127
 
"Tűzből kikapott üszök" [Garth Lean: John Wesley]
127
 
Benczúr László: Moltmann Dosztojevszkijről
127-129