MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyveRSSrss logo
12. köt. / 2002


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


A 200 ÉVES KOSSUTH
 
Zempléni Árpád: Kossuth ravatalánál : vers
1-2
 
Tusnády László: A szónoklat (és a szónok)
3-11
 
Tar Mihály: Két népdal Kossuthról
12, 22
 
Csorba Csaba: Sátoraljaújhely és Kossuth
13-21
 
Fehér József: Két újhelyi Kossuth-legenda
23-28
 
Kamody Miklós: Olaszliszka és Kossuth - postatörténeti nézőpontból
29-33
 
Pocsainé Eperjesi Eszter: "Szeretem Hazámat, s a kötelesség embere maradok, amíg élek" : Kossuth-levél Sárospatakon
35-41
KAZINCZY ÉS KORA
 
Fried István: Kazinczy Ferenc Orpheusa : a 2001-es kiadás margójára
43-54
 
Pál József: A kortárs olasz költészet Kazinczy Orpheus című folyóiratában
55-60
 
Váczy János: Kazinczy Ferenc élete és kora, II. - Az izgató, 4.
61-74
 
Pražák, Richard: Josef Dobrovsky és Kazinczy Ferenc
75-83
 
Ficsor Miklós: Versek
84
 
Nagy Ferenc - Vincze Ferenc - Zelei Borbála: Quod licet Kazinczyo, non licet Helmeczyo : Kazinczy átírja Helmeczy Tasso-fordítását
85-86
 
Helmeczy Mihály - Kazinczy Ferenc: Olind és Sophronia : Kereszthadi rege Tassónak Megszabadított Jeruzsáleméből
87-90
 
Kiss Endre József: A Magyar Szent Korona Kazinczy Ferenc szűkebb pátriájában
91-97
 
Cseh Károly: Versek
98
 
Dankó Géza: Kazinczy kecskeméti kortársa, Mátyási József
99-106
 
Cap György: Mailáth Antal gróf emlékezete
107-110
 
Busa Margit: Adalékok a Kazinczy család történetéhez
111-119
 
Szilágyi Ferenc: Versek
120
HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY
 
Györgyi Béláné: Szenci Molnár Albert Naplója mint önéletrajz
121-134
 
Dombóvári János: Lavotta János, a házitanító
135-140
 
Benke György: Két papválasztás Abaújban a 19. század végén
141-144
 
Damjanovics József: Miklósy István sátoraljaújhelyi paróchus és egyházközsége 1894 és 1913 között
145-152
 
Komporday Levente: A csabacsűdi Dókus család
153-161
 
Tusnády László: Versek
162
 
Salyabó István: "Volga partján bujdokolva maradok..." : hadifogolyélet az I. világháború végén
163-187
 
Somogyi Gábor: Borúth Andor, a festő és az ember
189-201
 
Kőszeghy Elemér: Borúth Andorral a Tátrában
203-216
 
Kőrössy Sámuel: A Hernádtól a Dunáig : kisebbségi sors Szlovákiában a Benes-dekrétumok után
217-230
 
Kazinczy Ferenc A. G.: Utunk Svédországba
231-244
 
Trifonovné Karajz Borbála: Károlyfalva a helynevek tükrében
245-261
 
Illés László: Versek
262
 
Balázs Ildikó: Sárospataki kocsmanevek
263-272
 
Kováts Dániel: Németh László levele Mátyás Ernőhöz - és ami mögötte van
273-280
 
Bojtor István: Szabó Zoltán emlékezete, 1902-1965 [nekrológ]
281-290
 
Újszászy Kálmán: A sárospataki főiskola faluszemináriuma
291-295
 
Lumpickiene, Regina: Versek
296
SZÁMVETÉS ÉS SZEMLE
 
Fried István: Richard Prazák, a cseh-magyar kapcsolatok tudósa
297-298
 
Pražák, Richard: Magyar jakobinusok Brnóban
299-304
 
Katona Rezsőné: Kiss József válogatott költeményei
305-307
 
Bencsik János: Egy rátkai helytörténész emlékezete : Spéder Antal, 1934-1987 [nekrológ]
308-310
 
Fehér József: Pillantás a karcsai dombra : Nagy Géza emlékére [nekrológ]
311-312
 
Veres László: Sátoraljaújhely lexikonáról
312
 
Kováts Dániel: Balassa Iván közöttünk
313-314
 
Nyirkos István: Kossuth jegyében : a VI. Abaúji Szabadegyetemről
315-316
 
Fehér József - Kováts Dániel - Pásztor Emil - Radványi György: A széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma tématerve
317-324
 
Szilágyi Ferenc: Epigrammák
325
 
Bolvári-Takács Gábor: Szerkesztői mérleg a Zempléni Múzsa első évfolyamáról
326-328
 
Fehér Erzsébet: Magyarok Peekskillben
329-330
 
Kovács Sándor Iván: A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2001.
330
 
Hőgye István: Személyi bibliográfia
331-336