MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyveRSSrss logo
5. köt. / 1993


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Bevezető
3-4
ANYANYELVÜNK
 
Kosáry Domokos: A nemzeti nyelv történeti útja
7-16
 
Gál Sándor: A béklyóba szorított anyanyelv
17-22
 
Serfőző Simon: Továbbélésünk föltétele a nyelv
23-26
 
Szathmári István: A magyar nyelv tudatosodásának útja a Halotti Beszédtől a felvilágosodás kezdetéig
27-37
 
Bánszki István: "Minden nemzet a maga nyelvén..." (Bessenyei)
39-44
 
Hőgye István: Küzdelmek a magyar nyelvért Zemplénben és Abaújban
45-52
 
Baranyai Katalin: Anyanyelvünk szolgálata a Sárospataki Kollégiumban
53-62
 
Bencsik János: Tokaj mezővárosi közösségének nyelvhasználata a XVIII. század végén, a XIX. század elején
63-74
 
Deme László: Beszédkultúránk mai gondjaiból
75-84
 
Pásztor Emil: Helyesírásunk logikája és főbb problémái
85-87
 
Porkoláb Tibor: Nyelviség a modern irodalomban
89-94
 
Katona Rezsőné: Anyanyelv és tömegkommunikáció
95-100
 
Pásztó Ildikó: Anyanyelvünk a nemzetiségi magyar iskolákban Szlovákiában
101-106
 
Nagy Géza: A nyelvjárás és a mai iskola
107-112
 
Szalipszki Péter: Nyelvjárások Abaújban
113-120
NÉVADÓNK
 
Váczy János: Köz- és irodalmi állapotaink a 19. század két első évtizedében
123-150
 
Szilágyi Ferenc: Kazinczyék küldetése
151-162
 
Kormos Sándor: Kazinczy-emlék Hejcén
163-168
 
Busa Margit: Kazinczy Ferenc életrajzírói
169-179
 
Kalász László: Jutalmatlanul : Kazinczy Ferencnek : vers
180
 
Fehér József: Kazinczy Ferenc nyomában Brünnben
181-192
 
Busa Margit: Kazinczy Ferenc bibliográfia 1991-1992
193-200
ÖRÖKSÉGÜNK
 
Kováts Dániel: Comenius Sárospatakon
203-218
 
Dankó Géza: Rákóczi hatása és emléke Kecskeméten
219-228
 
Fehér Erzsébet: Három érdekes pataki diák-dokumentum, 1794, 1822, 1836
229-234
 
Pozbai Dezsőné: Tompa Mihály és a Péchy-fiúk Eperjesen
235-254
 
Karacs Zsigmond: A debreceni Tompa-kéziratok
255-264
 
Bánhidiné Balsai Jolán: Adalékok a sárospataki reformátusság történetéhez
265-274
 
Csorba Csaba: Abaúj és Zemplén honismereti-helytörténeti kutatásának néhány kérdése
276-300
 
Szecskó Károly: Luga László élete és munkássága, 1840-1905
301-312
 
Tassonyi András: Mozaikkép Tassonyi Ernőről
313-322
 
Nyulászi Mihály: Abaúj-Torna elfeledett jeles fia : dr. Nyulászi János
323-330
 
Csőri István: Zombori Andor élete és munkássága
331-340
TÁRSASÁGUNK
 
Dombóvári János: Marosvásárhelyi beszélgetés Sütő Andrással
343-347
 
Kováts Dániel: Újszászy Kálmán sárospataki missziója
349-353
 
Ködöböcz József: A falunevelés kérdéseiről
354-362
 
Nagy Géza: A 75 éves Balassa Iván köszöntése : emlékezik egy tanítvány
363-368
 
Hérics Lajosné: Z. Szabó László emlékezete [nekrológ]
369-373
 
Újabb tiszteletbeli tagjaink : Lőrincze Lajos nyelvész
374
 
Újabb tiszteletbeli tagjaink : Gazda József tanár
375
 
Emlékérmünk jutalmazottja : Gulyás Mihály
375
 
A Kazinczy Ferenc Társaság kiadványai
376-377