MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa        
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Agrártörténeti szemle = Historia rerum rusticarumRSSrss logo

Szünetelt: 1958, 1960
23. évf. 3-4. sz. / 1981


Megjegyzés: A kötet végén angol nyelvű összefoglaló található.
MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Benda Gyula: Fényes Elek forrásai
365-380
 
Török Katalin: Paraszti gazdaság és háztartás a XIX. század közepén
381-488
 
Virágh Ferenc: Adatok a dél-alföldi mezőgazdaság tőkés fejlődéséhez (1880-1910)
489-514
KÖZLEMÉNYEK
 
Sándor László: A robotmunka az Esterházyak bujáki uradalmában a XVIII. században
515-531
 
Király István: Tények és dokumentumok a magyar agrároktatás múltjából : Bartók Béla családja és a parasztság
532-541
 
Ruzsás Lajos: A kisüzemi szőlőtermelés gazdasági jelentősége egy városi iparos gazdasági tevékenységében
542-545
 
Balázs György: A Csongrád megyei kubikusok helyzete és mozgalmai a gazdasági válság utáni években (1933-1939)
546-565
VITA
 
Tagányi Zoltán: Agrárforradalmak és parasztság : Egy történeti fejlődés összefoglalási kísérlete: megjegyzések a modern agrárrendszerek kialakulásához
564-573
ADATTÁR
 
Szemző Béla: A magyar cukorrépatermesztés újjászervezése, 1945-1948. II. rész
574-610
SZEMLE
 
Rácz István: Penyigey Dénes: Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében
611-613
 
Kápolnai Iván: Lukács Ágnes, B.: Magyarország népessége törvényhatóságok szerint az 1820-as években
613-616
 
Viga Gyula: Dobrossy István: Dohánytermesztés a Nyírségben
616-618
 
Selmeczi Kovács Attila: Győrffy István munkássága, bibliográfia
618
 
Tagányi Zoltán: Szavelo, K. F. : Rannyeje feodalnaja Anglia
619-620
 
Tagányi Zoltán: Danyilov, V. P. : A kolhoz előtti falu : Népesség, földhasználat, gazdaság
620-622
 
Pető Mária: Brentjes, B.-Richter, S.- Sonnemann, R.: Geschichte der Technik
622
 
Müller, Hans-Heinrich: Fanz, Günther:Der dreissigjährige Krieg und das Deutsche Volk
624
 
Müller, Hans-Heinrich: Schissler, Hanna: Preussische Agrargesellschaft im Wandel
625-626
 
Müller, Hans-Heinrich: Pruns, Herbert: Staat und Agrarwirtschaft 1800-1865
627-628
 
Pető Mária: Hunters, Gathers and first Farmers beyond Europe
628
 
Timár Lajos: Smith, D.S.-Dahlin, M.-Friedberger, M.: Az idősebb néger népesség családszerkezete az amerikai "délen"
629-630
 
Timár Lajos: Norton, W.: A THünen-elmélet jelentősége a történeti és a mazőgazdasági földhasználat fejlődéselemzése szempontjából
630-631