MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

A Magyar Biológiai Kutatóintézet MunkáiRSSrss logo
Előzmény:
Folytatás:
6. évf. / 1933


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Verzár Frigyes: Graf Kuno von Klebelsberg Kgl. Ungarischer Minister für Kultus und Unterricht von 1922-1930. (Geboren am 13. November 1875, gestorben am 11. Oktober 1932) = Gróf Klebelsberg Kunó m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922-1930. (Született: 1875 november 13-án, meghalt 1932. október 11-én)
IX-XIV
AZ I. OSZTÁLY MUNKÁI
 
Ábrahám Ambrus: Über die Innervierung des Verdauungstraktes einiger Knochenfische = Egyes csontoshalak bélcsatornájának beidegzéséről
1-12
 
Gelei József: Neue Silberbilder vom Nephridialapparat des Parameciums = Újabb ezüstözési eljárás a Paramecium nephridialis készülékének tanulmányozására
13-17
 
Podhradszky Lajos: A béka (Rana esculenta) gerincvelői gyökereinek, idegeinek és sympathicusának rostösszetétele
18-23
 
Reichenbach György: A többrétegű laphámok elszarusodási készségére vonatkozó összehasonlító kórszövettani vizsgálatok
24-32
 
Rotarides Mihály: Bemerkungen zur Rolle der subepithelialen Drüsen bei den Lungenschnecken = Megjegyzések a Pulmonáták subepitheliális mirigyeinek szerepéhez
33-43
 
Varga Lajos: Über parasitische Protozoen in den Erythrocyten und im Blutplasma von Rana esculenta. (Vorläufige Mitteilung) = A Rana esculenta erythrocytáiban és vérplasmájában előforduló parasitikus protozoonokról. (Előzetes közlemény)
44-53
 
Entz Géza - Sebestyén Olga: Az Anodonta cygnea (Unionidae) nagysági variálása, valószínű életkora, a nemek egymáshoz és a teknő vastagsági átmérőjéhez való viszonya
54-68
 
Kottász József: Kísérleti megfigyelések a Balaton planktonján
69-72
 
Lissmann, H. W.: Beobachtungen und Experimente am Igel, nebst einer allgemeinen Kennzeichnung der Arbeitsweisen über die Sinnefunktionen der Tiere = Megfigyelések és kísérletek a sünön, egyszersmind az állati érzékszervek működésének tanulmányozását célzó munkálkodási módok általános jellemzése
73-85
 
Lissmann, H. W.: Zum Studium der Biologie der Balaton-Fische = A balatoni halak biologiájának ismeretéhez
86-92
 
Meschkat, Arno: Vorläufige Mitteilung über die Ergebnisse quantitativer hydrobiologischer Untersuchungen in den Phragmitesbeständen des Balatonufers = Előzetes közlemény a balatonparti nádasok quantitativ hydrobiologiai vizsgálatának eredményeiről
93-103
 
Sebestyén Olga: A Leptodora Kindtii Focke (Crustacea, Cladocera) napi vertikális vándorlása és az azt befolyásoló tényezők a Balatonban = The daily vertical migration of Leptodora Kindtii Focke (Crustacea, Cladocera) in Lake Balaton
104-118
 
Vincent, Mary: Some observations on the biology of a Hungarian strain of Culex pipiens L. = Megfigyelések a Culex pipiens L. egy magyarországi törzsének biologiájáról
119-122
 
Wolsky Sándor - Holmes, B. E.: Sauerstoffverbrauch und Körpergewicht beim Sumpfkrebs (Potamobius leptodactylus Eschh.). (Vorläufige Mitteilung) = A testsúly befolyása a tavi rák (Potamobius leptodactylus Eschh.) oxigénfogyasztására. (Előzetes közlemény)
123-126
 
Wolsky Sándor - Lissmann, H. W.: Weitere Angaben über die Bedeutung der an Stelle eines Auges regenerierten Antennule für das Zusammenwirken der Rezeptoren und Effektoren bei Potamobius leptodactylus Eschh. = Újabb adatok a tavi rák (Potamobius leptodactylus Eschh.) szeme helyén regenerált kiscsáp működéséről
127-132
 
Balogh J. Iván: Adatok a Balaton környékének pókfaunájához. (I.)
133-141
 
Jaeckel, S.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Westungarns = Adatok Nyugatmagyarország Mollusca-faunájának ismeretéhez
142-144
 
Kolosváry Gábor: Az Argyroneta aquatica nagybalatoni előfordulása
145-147
 
Rotarides Mihály: Magyarország Mollusca-faunájának rendszeres felsorolása
148-163
 
Scherffel Aladár: Az általam Magyarországon észlelt, megemlítésre érdemes Protisták jegyzéke, az 1896. évi "Fauna Regni Hungariae" kiegészítésére
164-169
 
Moesz Gusztáv: Újabb adatok a Balaton mellékének és a Bakony gombaflórájának ismeretéhez
170-172
 
Soó Rezső: Analyse der Flora des historischen Ungarns. (Elemente, Endemismen, Relikte) = A magyar flóra elemzése. (Flóraelemek, endemizmusok, reliktumok)
173-194
 
Buchgraber János: A bakteriophag kimutatása vízből és annak hygieniai jelentősége
195-199
A II. OSZTÁLY MUNKÁI
 
McDougall, E. Jean - Verzár Frigyes: Untersuchungen über die Resorption von Farbstoffen aus dem Darm von Leptodora Kindtii = Festékek felszívódása Leptodora Kindtii bélcsatornájából
201-206
 
Winterstein, Hans - Fraenkel-Conrat, Heinz: Die Innervation der Krebsschere = A rákolló beidegzése
207-208
 
Scheminzky, F.: Ueber die Natur der "Wechselstromnarkose" bei Fischen = A halak "váltóáramnarkózis"-áról
209-211
 
Jendrassik Loránd: Kolloidvizsgálatok szervkivonatokban és lipoidszolokon. Adatok az ionantagonizmus és a sejtpermeabilitás kérdéséhez
212-223
 
Huf, Ernst: Ueber die Aufrechterhaltung des Salzgehaltes bei Potamobius astacus und Potamobius leptodactylus = A sótartalom állandó fenntartása Potamobius astacus és Potamobius leptodactylusnál
224-229
 
Demole, V.: Kristallisiertes Carotin in den Ovarien der Kuh = Kristályos Carotin a tehén ovariumában
230-231
 
Méhes Gyula - Hermann Vilma: A polarizáció hatása a periferiás idegek kálium tartalmára
232-246
 
Wilbrandt, W. - Laszt, L.: Adatok a bélből való szelektív cukor-felszívódás kérdéséhez
247-251
 
Fröhlich, Alfred - Kann, Susi: Pharmakologische Untersuchungen mit Purinkörpern. (Aminokoffeine und Theophyllin) = Gyógyszerhatástani vizsgálatok purinszármazékokkal. (Aminokoffeinok és theophyllin)
252-257
 
Maclean, Mary N. - Beznák Aladár: The effect of sympatheticomimetic and parasympatheticomimetic drugs upon the hearts of decapod crustacea = Sympatheticomimeticus és parasympatheticomimeticus anyagok hatása az Astacus fluviatilis szívére
258-263
 
Árvay Sándor: A petefészek-hormon alapanyagcsere fokozó hatásának mechanizmusa
264-273
 
Méhes Gyula - Kúthy Sándor: A Na-oleat hatása a digitoxin toxicitására
274-283
 
Csík Lajos: Die Wirkung des Nebennierenrindenextraktes (eucortone) auf die Arbeitsleistung von nebennierenlosen Ratten = Mellékvesekéregkivonat (eucortone) hatása mellékvese nélküli patkányok munkateljesítményére
284-291
 
Albanese, Anthony A.: Some observations on the goitrogenic action of acetonitrile in young albino rats = Megfigyelések az acetonitril golyvaokozó hatásáról fiatal fehér patkányokon
292-298
 
Jancsó N. - Jancsó H.: Chemotherapeutische Wirkung und Permeabilität = Chemotherápiás hatás és permeabilitás
299-315
 
Mendelényi Margit - Müller Sándor: Über die Cellobioside einiger Oxy-Anthrachinone = Az oxy-anthrachinonok cellobiosidjai
316-320
 
Vargha László: A cukrok és cukoralkoholok partialis acetonozása bórsav segélyével
321-324
 
Bacsó Nándor: Az 1932. évi időjárási feljegyzések Tihanyban
325-328