MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

A Magyar Biológiai Kutatóintézet MunkáiRSSrss logo
Előzmény:
Folytatás:
13. évf. / 1941


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Entz Géza: In memoriam Aladár Scherffel - Lebenslauf von Prof. A. Scherffel
1-10
 
Entz Géza: Gyászbeszéd Scherffel Aladár ravatalánál
11-12
 
Győrffy István: Sírbeszéd prof. dr. h. c. Scherffel Aladár felett
13-15
SCHERFFEL ALADÁR ÉLETÉRE VONATKOZÓ ADATOK
 
Győrffy István megemlékezése Scherffel Aladárról a "Szegedi Új Nemzedék" XXI. évf. 146. számában, 1939. jún. 29-én
16-18
 
Dr. Scherffel Aladár akadémiai tagságra ajánlásának szövege
19-20
 
Dr. Scherffel Aladár irodalmi munkásságának jegyzéke
20-24
BALATONRA VONATKOZÓ ÉS LIMNOLÓGIAI TÁRGYÚ DOLGOZATOK
 
Bacsó Nándor: 1940. évi időjárási feljegyzések Tihanyban
25-28
 
Bérczi László: Adatok Szeged és környékének vízigomba vegetációjához
29-34
 
Entz Géza: A Balatonnak és vízkörnyékének puhatestű faunájáról
35-56, +4 táblázat
 
Haranghy László: Adatok a Balaton bakteriológiájához
57-73, +6 táblázat
 
Homonnay Nándor: A fehér gólya fészkelési viszonyai és ökológiai sajátságai a Balaton vidékén
74-101, +4 tábla, +1 térkép
 
Jaczó Imre: Parazitológiai jegyzetek: Balatoni halak néhány élősködőjéről
102-108, +1 tábla
 
Lukács Károly: Bél Mátyás "Tractatus de re rustica Hungarorum" c. munkája és "Magyarország halairól és halászatáról" szóló fejezetének ismertetése
109-143
 
Lukács Károly: Tractatio operis Mathiae Belii: Tractus de re rustica Hungarorum
143-165
 
Mann, Hans: Über das Vorkommen von Polymorphus minutus (Gze.) (Acanth.) in der Umgebung von Tihany = A Polymorphus minutus (Gze.) (Acanth.) előfordulása Tihany környékén
166-167
 
Mihályi Ferenc: A Balaton-partvidék Culicidái
168-174
 
Moesz Gusztáv: Pilze aus dem westlichen Gebiete Ungarns = Dunántúli gombák
175-186
 
Papp Ferenc: A Balaton környékének földtani felépítéséről
187-197, +1 térkép
 
Rotarides Mihály: Missbildungen an Fischen aus dem Balaton-See = Torzult testű halak a Balatonból
198-201, +1 tábla
 
Steiger-Kazal Dezső: A balatoni gyógytényezők a dermatológiában
202-210
 
Stiller Jolán: Epizoische Peritrichen aus dem Balaton = A Balaton epizoikus Peritrichusai I.
211-223
 
Szemes Gábor: A tihanyi Belső-tó mikrovegetációja
224-258, +7 melléklet
 
Szilády Zoltán: Diptera-kutatás a Balaton környékén
259-267
 
Varga Lajos: A limnológia megalapítójának, Forel F. A.-nak emlékezete. Születésének 100. évfordulója alkalmából
268-277, +1 tábla
 
Varga Lajos: Adatok a Balaton-part Cladophora-szövedékében élő állatok ismeretéhez
278-299
 
Wéber Mihály: Adatok Tihany Odonata faunájának ismeretéhez
300-301
 
Woynárovich Elek: Néhány magyarországi víz kémiai sajátságairól
302-315, +2 táblázat
 
Zih Sándor: A Typhus bacillusok élettartama a Balatonban
316-319
EGYÉB BIOLÓGIAI ÉS KÉMIAI TÁRGYÚ DOLGOZATOK
 
Ábrahám Ambrus: Adatok a hüllők légzőszerveinek mikroszkópikus beidegzéséhez
320-331
 
Áts Mária - Sós József: Vizsgálat egy új közvetlen thrombocyta számláló módszerrel
332-333
 
Bátyka Erzsébet: Cholesterin-eszterek előállítása és vizsgálata
334-354
 
Berend Miklós: Über Effekte der Fermentlokalisation = Enzymák lokalizációjának jelenségei
255-361
 
Győrffy Barna: A polyploid növények élettana
362-446
 
Kleiner Endre: A földrajzi fajták elhatárolása
447-460
 
Puky Pál: Izületképződés = Gelenkbildung
461-497
 
Soó Rezső: A magyar (pannóniai) flóratartomány növényszövetkezeteinek áttekintése
498-511
 
Sós József - Mészáros Eszter: Vitamin E und Hypophyse = Hypophysis és E-vitamin
512-517
 
Tóth László: A Collembolák bélcsatornája
518-524
 
Wilhelms Adrienne: A glukose és cellobiose 1-thiocyánsav-esztereiről
525-545
 
Wolsky Sándor - Allodiatoris Irma: Untersuchungen über die Wirkung des Colchicins bei Amphibien. II. Histologische Befunde an colchicinbehandelten Froschkeimen = Vizsgálatok a colchicinnek Amphibiákra gyakorolt hatásáról. II. Szövettani észleletek colchicinnel kezelt békaembriókon
546-558, +1 tábla