MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Alföldi tanulmányokRSSrss logo
3. köt. / 1979


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Mucsi Mihály: A Dél-Alföld földtana, fejlődéstörténeti és földrajzi vázlata
7
 
Péczely György: A talaj vízháztartásának néhány éghajlati sajátossága Békés megyében
31
 
Rakonczai János - Dövényi Zoltán: Adalékok a tiszántúli szikes területek mikroklímájához
41
 
Tóth József: A magyar városfejlődés ütemének makrorégiók szerinti sajátosságai az 1960-as is 1970-es években - különös tekintettel az Alföldre
67
 
Beluszky Pál - Sikos T. Tamás: Szolnok megye falusi településeinek típusai
89
 
Becsei József: Egy nagyközség (Doboz) szociálgeográfiai jellemzése
 
 
Simon Imre - Tánczos Szabó László: Az ipari fejlettség területi különbségeinek vizsgálata Békés-megyében faktoranalízis segítségével
149
 
Mészáros Rezső: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek térkapcsolatainak néhány jellemző vonása a Dél-Alföldön
161
 
Baukó Tamás - Mosolygó László: Békés megye mezőgazdasági vízgazdálkodásáról
173
 
Korompai Gábor: A dunai folyami áruszállítás földrajzi kapcsolatai és annak magyar vonatkozásai
197
 
Wágner Márton: Az Alföld állami területi beosztása, fejlődésének főbb vonásai; az integrációs tendenciák
215