MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának közleményeiRSSrss logo
Előzmény:
Folytatás:
1. évf. 3-4. sz. / 1957


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Törő Imre: A Tihanyi Biológiai Kutatóintézet szerepe a magyar biológiai kutatásban
189-192
 
Menkes, B.: Kisérletes vizsgálatok a növekedés és differenciálódás folyamatairól csirkeembryon
193-207
 
Soó Rezső: Összehasonlító vegetációtanulmányok a Szovjetunió erdős-sztyep övében
209-222
 
Ökrös Sándor: A nemzőfelek és a gyermek ujjlécrajzolatának összehasonlító vizsgálata, tekintettel a gyermek származásának meghatározására
223-272
 
Törő Imre: A differenciálódás és dedifferenciálódás a szerkezet és működés tükrében
273-290
 
Csaba György - Hegyi Klára: Különböző filo- és ontogenetikai fejlettségű szövetek viselkedése szövettenyészetben. (A szövetek alkalmassága transzplantáció céljára. Autológ és heterológ táptalajok felhasználhatósága szövettenyészetekben)
291-304
 
Acsádi György: Megjegyzések az ember élettartamához, a népesség öregedéséhez és az öregedés kutatásához
305-342
 
Borhidi Attila: Belső-Somogy növényföldrajzi tagolódása és homokpusztai vegetációja
343-378, +4 tábla
 
Csaba György - Iskum Miklós: Különböző filogenetikai fejlettségű állatok lépének heterotransplantációja
379-386
 
Kovács Margit: Magyarország láprétjeinek ökológiai viszonyai. (Talaj- és mikroklíma-viszonyok)
387-454, +2 táblázat, +2 t
KÖNYVSZEMLE
 
Mérei Gyula: Felix Boenheim: "Von Huang-ti bis Harvey". Jena, 1957.
455-456
 
Mérei Gyula: Balázs Sándor és Spielmann József: "Lechner Károly". Akadémiai Kiadó, Bukarest, 1956.
456
 
Mérei Gyula: "Az öregedés". A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó kiadványsorozatának első kötete. Budapest, 1957.
457