MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa        
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Alföldi tanulmányokRSSrss logo
17. köt. / 1999


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Mészáros Rezső: Depressziós városi tér újraélesztésének érdekes példája : a londoni Docklands
3
 
Nagy Erika: A kereskedelmi ingatlan - fejlesztések néhány sajátossága és térszerkezet - formáló szerepe a kelet-közép-európai városokban
13
 
Beluszky Pál: Adalékok az alföldi városhálózat 1990 utáni változásaihoz
30
 
Kovács Zoltán: Alföldi nagyvárosok társadalmi térszerkezetének vizsgálata
52
 
Mezősi Gábor - Mucsi László - M. Tóthné Farsang Andrea: A városökológia szerepe a területi tervezésben Szeged példáján
74
 
Timár Judit - Baukó Tamás: A"város-vidék peremzóna" néhány sajátossága és szerepe az alföldi városok átalakulásában
94
 
Kiss János: A város-vidék peremzóna személyközlekedésének átalakulási folyamatai az Alföld négy megyeszékhelyén (1980-1998)
112
 
Olasz Lajos - Szóró Ilona: Olvasókörök, gazdakörök társadalmi szerepe a Dél-alföldön az 1940-es években
131
 
Murányi István - Szoboszlai Zsolt: Az ifjúság szocializációjának néhány jellemzője két alföldi városban
150
 
Baranyi Béla: A polgárosodás lehetőségei és esélyei egy alföldi nagyváros társadalmában (debreceni példa)
162
INFORMÁCIÓK, AKTUALITÁSOK, BIBLIOGRÁFIA AZ ALFÖLDRŐL
179
 
A Nagyalföld Alapítvány beszámolója és közhasznúsági jelentése az 1998. évről
180
 
A Nagyalföld Alapítvány "Pro regione - Alföldért" díjazottjai 1996
183
 
Lisztes László (szerk.): Könyvek az Alföldről 1996. Válogatott bibliográfia
185