MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Acta Academiae Paedagogicae NyíregyháziensisRSSrss logo
Irodalom- és nyelvtudomány / 1974


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Margócsy József: Petőfi és március tizenötödike üzenete
5-8
 
Bánszki István: A szocialista realizmus fogalmának és értelmezésének mai problémái
9-17
 
Vécsey Antal: "Írni nagyon nehéz" (K. Fegyin és a "Szerapion-testvérek")
19-34
 
Pál György: Úton a Nehéz föld felé
35-44
 
Takács Péter: Gondolatok Pilinszky János újabb lírájáról (A Szálkák olvasása közben)
45-54
 
Dancs Lajos: Eljöttek a múzsák... (Egy tiszabecsi névnapköszöntő dallam kapcsolatai a 18. századi magyar kollégiumi zenével)
55-70
 
Orosz Béla: Családnevek Nyíregyházán a XVIII. sz. második felében
71-87
 
Székely Gábor: Rokonsági elnevezések az orosz nyelvben és magyar megfelelőikben
89-100
 
Bachát László: Az általános iskolai ragadványnevek alaktani és jelentéstani problémái
101-111
 
Kicska Antalné: A prefixumok hatása a mozgást jelentő igék szerkezetalkotó képességére
113-117
 
Németh Zoltán: A szláv szavak múzeuma
119-122
 
Székely Gábor: A szemantikai paraméterek alkalmazása az orosz nyelv oktatásában
123-126
 
Balla Tiborné: A beillesztett szerkezetek stilisztikai funkciói Majakovszkij publicisztikai prózájában
127-131
 
Csirpák Emilné: A szófeldolgozás a szépirodalom tanulmányozása során
133-138
 
A Rajz Tanszék oktatóinak munkáiból
141-156