MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Acta Academiae Paedagogicae NyíregyháziensisRSSrss logo
Irodalom- és nyelvtudomány / 1982


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Csorba Sándor: Kölcsey-hatások Petőfi műveiben
2-23
 
Bánszki István: Krúdy irodalmi tárlata a Napraforgó című regényben
25-31
 
Pál György: A történelmi éjjeliőr (Kovács Vilmos írásairól)
33-52
 
Bachát László: Az ifjúsági nyelv kialakulása
53-58
 
Naumann, Horst: Die kommunikationsverfahren Vergleichen, verallgemern, Schlussfolgern
59-71
 
Reprodukciók a Rajz Tanszék művésztanárainak munkáiból
73-103
 
Szépe György: Szociolingvisztika és anyanyelvi oktatás (Egy nyíregyházi konferencia anyagából, Bevezetés)
105-106
PROBLÉMÁK ÉS MÓDSZEREK A SZOCIOLINGVISZTIKÁBAN
 
Deserjev, J. D.: A modern szociolingvisztika távlatai és fejlődése
106-107
 
Ising, Erika: A kommunikációs társadalmi kapcsolatok néhány kérdése
107-112
 
Bierwisch, Manfred: A nyelvi szerkezet társadalmi differenciációja
113-121
 
Sallai János - Szende Tamás: Szünet, szünetsztenderd, skizofrének beszédszünetei
121-124
NYELVI RÉTEGZŐDÉS, NYELVI SZTENDEREK
 
Nyikolszkij, L. B.: Az anyanyelv és a makro-közvetítőnyelv viszonyának kérdése a nevelésben
124-125
 
Spitzbardt, H.: Szociolingvisztikai problémák Indiában
125-127
 
Ure, J.: A többnyelvű társadalomban folyó nyelvoktatás kérdéseiről
128-129
 
Mikes Melánia: A Vajdaság többnyelvűségének szociolingvisztikai aspektusai
129-131
 
Réger Zita: Lovari-magyar cigánygyermekek nyelvi problémái az iskoláskor kezdetén
131-132
NYELVHASZNÁLAT ÉS ISKOLA
 
Trim, J. L. M.: Az anyanyelvi nevelés szociolingvisztikai tényezői
133-134
 
Pléh Csaba - Pap Mária: Hatéves gyerekek beszédében található társadalmi különbségek értelmezési lehetőségei
134-143
 
Kornstein Gábor: Iskolai közélet és nyelvhasználat
144-145
ANYANYELVI OKTATÁS
 
Szende Aladár: A korszerű anyanyelvi műveltség elsajátításának megalapozása
145-147
 
Takács Etel: A pedagógiai lingvisztikáról
148-150
 
Bachát László: Diáknyelv és nevelés
150-151
 
G. Varga Györgyi: Szociolingvisztika és anyanyelvi műveltség
152-154
FÜGGELÉK
 
Réger Zita: A "Társadalmi rétegződés és nyelvi magatartás" című kerekasztal összefoglalása
154-160
 
Réger Zita: A "Kétnyelvűség" című kerekasztal összefoglalása
160-163
 
Bánréti Zoltán - Kraus, J. - Mártonfi Ferenc - Prucha, J. - Rehák László - Szende Béláné - Verdoodt, A.: Előadások és kutatási beszámolók vázlatai
163-166