MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Acta Academiae Paedagogicae NyíregyháziensisRSSrss logo
Tomus 13/F / 1996

MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


TÖRTÉNELEM
 
Ujj Anna Mária: Sztánfalvára vonatkozó latin nyelvű források
5-22
 
Szakállas Sándor: A nemesség és a nemesi birtok változásai Mohács után
23-36
 
Falussy József: "Öreg" Rákóczi Zsigmond
37-46
 
Udvari István: Kriposzne naszelenija komitatu Saris u Tokajszkomu Pidgir'ji u period pravlinija Mariji Tereziji
47-58
 
Kávássy Sándor: Nagykároly nemessége az 1809. évi inszurrekciós összeírás feljegyzései alapján
59-77
 
Láczay Magdolna: Helyi társadalom egy paróchia diáriumában
79-85
 
Fazekas Rózsa: Az 1828. évi regnicolaris conscriptio végrehajtása Szatmár megyében
87-99
 
Reszler Gábor: Agrárius érdekképviselet Szabolcs vármegyében a XIX-XX. század fordulóján
101-109
 
Horváth László: A dualizmus kori szabolcsi vadászok felszerelése
111-120
 
Kriveczky Béla: Könyvek és könyvtulajdonosok a XIX. század eleji Szabolcs megyében
121-133
 
G. Szabó István: Vita a liberalizmus és a demokrácia válságáról a Századunk c. folyóiratban 1934-1938 között
135-141
 
Botár József: Adatok és összefüggések az 1945-ös földreformtörvény radikális végrehajtásához az ország keleti régiójában
143-155
 
Nádasdi József: Földbirtok-tagosítások Magyarországon 1949 után
157-167
 
Sallai József: Kazincbarcika a városi jövő útján (1946-1954)
169-178
 
Vinnai Győző: Történelmi vázlat a magyar-jugoszláv külpolitikai kapcsolatokról (1920-1926)
179-186
 
Czövek István: Az osztrák-magyar-német kettős szövetség kérdése az orosz közgondolkodásban
187-204
 
Rozgonyi Ibolya: Adalékok egy lázadás történetéhez
205-220
NÉPRAJZ
 
Viga Gyula: Niekol'ko intereetnickych vzt'ahov vymeny tovaru a migrácie medzi horniakmi a mad'arskou dolnou zemou
221-242
POLITOLÓGIA
 
N. Szabó József: A szociáldemokrata párt oktatáspolitikája a politikai pluralizmus kiépülése idején (1945)
243-250
 
Bányász Jánosné: "Modellváltástól rendszerváltásig." 1988-89 politikai eseményei Nyíregyházán
251-261
FILOZÓFIA
 
Jakab András: Heidegger fogadtatása a magyar filozófiai gondolkodásban a két világháború között
263-275
 
Mester Béla: Menekülés a mondatból. Egy Bretter-töredékről
277-282
 
Pete József: "Dichotómia" és "Akhilleusz"
283-286
SZOCIOLÓGIA
 
Bereczki József: A vitatott középosztály a rendszerváltás sajtójában
287-302
KÖZGAZDASÁGTAN
 
Egri Imre: Innovációs parkok
303-312
 
Szilágyi Miklós: A mezőgazdasági szakszövetkezetek helyzete, működésük és gazdálkodásuk problémái, az átalakulás sajátosságai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
313-319
TÁRSADALOMFÖLDRAJZ
 
Boros László: A zöldség-gyümölcs vertikum helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (1970 és 1989 között)
321-334
 
Boros László: Adalékok Sajószentpéter földrajzához
335-351
 
Dobány Zoltán: Adatok néhány taktaközi település népességföldrajzi vizsgálatához
353-372
 
Szabó László: Gondolatok a grafikáról
373-376