MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Fragmenta BotanicaRSSrss logo
Folytatás:
2. évf. / 1962


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Tóth Sándor: Data for the Knowledge of Microscopic Fungi in Hungary IV. = Adatok Magyarország mikroszkópikus gombáinak ismeretéhez IV.
1-21
 
Vajda László: Die Verbreitung einiger seltenen Leber- u. Laubmoose in Ungarn = Néhány ritka máj- és lombosmoha elterjedése Magyarországon
23-31
 
Boros Ádám - Timár Lajos: A Tisza-Körös-Maros közének mohái I. = Die Moose des Gebietes zwischen dem Körös-Maros und der Theiss I.
33-52
 
Szujkóné Lacza Júlia: Die Verbreitung der Stipa dasyphylla Czern. nach den Herbarien- und Literatur-Angaben; die ökologischen und cönologischen Verhältnissen der Art innerhalb ihres heutigen Areals (Areal-Analyse) = A Stipa dasyphylla Czern. elterjedése a herbárium és irodalmi adatok alapján, a faj ökológiai és cönológiai viszonyai a mai áreán belül (área analízis)
53-72
 
Pócs Tamás: Flore du massif du Paring (Carpathes méridionaux en Roumanie) II. = A Páreng hegység flórája II.
73-130