MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa        
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Levéltári közleményekRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
82. évf. 2. sz. / 2011


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


KÖZLEMÉNYEK
 
Körmendi Tamás: A Hontpázmány nemzetség címerváltozatai a középkorban
3-77
 
Szirtes Zsófia: Andreas Gunesch: Fides Saxonum in Transylvania (1697). : történeti apológia az erdélyi Habsburg-uralom kezdetéből
78-123
 
H. Németh István: A bezárkózó polgároktól a feljelentőkig : állami várospolitika - széthulló rendi város?
124-145
 
Balaton Petra: Szterényi József erdélyi pályafutása
146-170
 
Kovács Eleonóra: A magyarországi evangélikus egyház gyülekezetekben őrzött levéltári anyagai és az evangélikus gyűjteményügy néhány aktuális kérdése
171-186
IRODALOM
 
Pálffy Géza: Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. CD ROM. A segédleteket készítették Buzási János, Fazekas István, Gecsényi Lajos, Kenyeres István, H. Németh István, Pajkossy Gábor, Ress Imre, Sapper Christian, Sarusi Kiss Béla. A kiadványt szerkesztették Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla. Magyar Országos Levéltár, Bp., 2011
187-196
 
H. Németh István: Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Írták, a kötet dokumentumait és az irodalomjegyzéket összeállították Kasza Péter, Pálffy Géza. A kötet dokumentumait fordították Hegyi György, Kulcsár Péter, Kasza Péter. Magyar Országos Levéltár, Bp., 2011
196-200
 
Klinghammer István: A haditérképészet kezdetei a Habsburg monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560-1570-es években = Dia Anfange der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie. Die Regelmassige kartographische Tatigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560-1570. Magyar Országos Levéltár, Bp., 2011. DVD melléklettel
200-203
DÍJAZOTTAK
 
A Magyar Országos Levéltár kitüntetett munkatársai
204
BESZÁMOLÓ
 
Reisz T. Csaba: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 2010. évi tevékenységéről
205-250
IN MEMORIAM
 
Gecsényi Lajos: G. Vass István (1942-2011)
251-253