MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Földtani közlönyRSSrss logo
Teljes szöveg:
142. évf. 1. sz. / 2012


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


 
Győrfy Éva: A Komló környéki fúrásokban feltárt felső-triász - alsó-jura képződmények durvatörmelékes rétegeinek őskörnyezeti értékelése
[Teljes szöveg (PDF)]
3-20
 
Galácz András - Császár Géza - Géczy Barnabás - Kovács Zoltán: A Gerecse hegységi Nagy-Pisznice "Krokodil-szelvényében" feltárt toarci (alsó jura) rétegek ammonitesz-sztratigráfiája
[Teljes szöveg (PDF)]
21-31
 
Szentesi Zoltán - Venczel Márton: Egy fejlett béka a felső-kréta (santoni) Csehbányai Formációból
[Teljes szöveg (PDF)]
33-44
 
Benkó Zsolt - Molnár Ferenc - Pécskay Zoltán - Németh Tibor - Lespinasse, Marc: A peleogén vulkanizmus hidrotermális rendszerének hatása a variszkuszi gránitra a Velencei-hegységben: a sukorói barittelér kora és képződése
[Teljes szöveg (PDF)]
45-57
 
Kálmán Eszter: Helyszíni kőzetfeszültség mérési eredmények a túlkonszolidált Kiscelli Agyag Formációban
[Teljes szöveg (PDF)]
59-65
 
Kessler Jenő - Hír János: Észak-Magyarország madárvilága a miocénben. I. rész.
[Teljes szöveg (PDF)]
67-78
 
Kereszturi Ákos: Szemelvények a Földön kívüli tektonikai jelenségekről
[Teljes szöveg (PDF)]
79-93
RÖVID KÖZLEMÉNY
 
Varga Andrea - Újvári Gábor - Kovács János: Cirkon egykristály U-Pb korok a danitzpusztai pannóniai homokból: közvetett bizonyítékok az aljzatot alkotó metamorfitok kevert prevariszkuszi protolitjaira
[Teljes szöveg (PDF)]
95-98
IN MEMORIAM
 
Thamóné Bozsó Edit: In memoriam Maria Mange született Rajetzky Mária
[Teljes szöveg (PDF)]
99-102
 
Póka Teréz: In memoriam Dr. Elek Izabella
[Teljes szöveg (PDF)]
103
 
HÍREK, ISMERTETÉSEK
[Teljes szöveg (PDF)]
105-107